Кроз практичан рад до функционалног знања

Каталошки број програма: 478  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Весна Анђелковић, Професор техничког образовања, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац''; Снежана Милошевић, Професор разредне наставе, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац''; Јелена Стефановић, Професор српског језика, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац''; Данијела Младеновић, Школски педагог, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац'';

Весна Анђелковић, Професор техничког образовања, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац''; Снежана Милошевић, Професор разредне наставе, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац'' Данијела Младеновић, Школски педагог, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац''; Драгана Зарков, дипломирани педагог, OШ ''Мирко Јовановић'';

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање компетенција наставника за примену метода и техника практичног рада у наставним и ваннаставним активностима кроз развијање свести учесника о значају примене методе практичног рада у настави за трајност знања.

- Упознавање учесника са врстама учења и наставним методама - Оспособљавање наставника да код ученика развијају функционална знања - Упознавање учесника са примерима из праксе о могућностима примене методе практичног рада у наставним и ваннаставним активностима - Оснаживање учесника за примену методе практичног рада кроз интердисциплинарни приступ настави - Подстицање учесника да код ученика развијају способност повезивања садржаја из свих наставних области и примену знања и вештина у савакодневном животу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОд теорије до праксеВидим, чујем и урадимПримери добре праксеПримењујмо научено

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 4 Весна Анђелковић, Снежана Милошевић, Данијела Младеновић 30 3.72
2 Шумарска школа, Карађорђева 266, Краљево Весна Анђелковић, Снежана Милошевић, Данијела Младеновић, Драгана Зарков 27 3.84
3 OШ "Драгиша Луковић Шпанац", 9. маја 110б, Крагујевац Весна Анђелковић, Снежана Милошевић, Данијела Младеновић 30 3.97
4 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Весна Анђелковић, Снежана Милошевић, Данијела Младеновић 18 3.99
5 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Весна Анђелковић, Данијела Младеновић 30 3.88
6 онлајн Снежана Милошевић, Данијела Младеновић 15 3.95
7 ОШ "Сретен Младеновић" Десимировац, Крагујевац Весна Анђелковић, Снежана Милошевић 20 4

Укупно учесника: 170 | Просечна оцена: 3.91