ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ ПРОБЛЕМСКЕ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)

Каталошки број програма: 274  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Мирјана Стакић, доктор дидактичко-методичких наука , Учитељски факултет у Ужицу; Бошко Миловановић , доктор дидактичко-методичких наука, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу;

Мирјана Стакић, доктор дидактичко-методичких наука , Учитељски факултет у Ужицу; Бошко Миловановић , доктор дидактичко-методичких наука, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Мирјана Чутовић, доктор дидактичко-методичких наука, Учитељски факултет у Ужицу;

изборни и факултативни предмети

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање вероучитеља за извођење иновативног модела проблемске интегративне наставе која повезује програмске садржаје различитих наставних предмета.

Развијање компетенција неопходних за планирање и извођење иновативног модела проблемске интегративне наставе из предмета Православни катихизис (Веронаука). Стицање знања о интегративној настави која повезивањем програмских садржаја омогућава трајност и примењивост стеченог знања, чиме се у настави постиже да ученици стичу знања и умења са разумевањем, што их оспособљава за процес целоживотног самообразовања. Упознавање са различитим моделима хоризонталне и вертикалне интеграције и оспособљавање за повезивање наставних садржаја. Оспособљавање за извођење проблемске наставе, повезивање знања у систем и продукцију као примену стеченог знања у околностима које су за ученика нове и непознате.

наставник изборних и факултативних предмета

1. данИнтегративни приступ настави Православног катихизиса (Веронауке)Хоризонтална и вертикална интеграција у настави Православног катихизисаМогућности и домети проблемске наставеПриказ модела интегративног проблемског приступа настави Православног катихизиса (Веронауке) Припрема активности за час и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1400 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак Мирјана Стакић, Бошко Миловановић 7 3.63

Укупно учесника: 7 | Просечна оцена: 3.63