Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу

Каталошки број програма: 585  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин, 35257 Дреновац бб, udruzenjevetforum@gmail.com, 0643344771, 035546224,

Јовица Јевтић , jocageog@gmail.com, 035546224, 0643344771,

Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Јовица Јевтић, Магистар , Економско-трговинска школа, Параћин; Имре Зомбори, , ЕСШ „Боса Милићевић„ Суботица; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Нада Вуканић, , Економско-трговинска школа Бечеј; Саша Манић, , Правно-пословна школа Ниш; Милица Стевановић, , Економска школа Ниш; Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш;

Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Јовица Јевтић, Магистар , Економско-трговинска школа, Параћин; Имре Зомбори, , ЕСШ „Боса Милићевић„ Суботица;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Планирање, организација и примена различитих облика рада, стратегија и стилова самосталног учења полазећи од индивидуалних карактеристика ученика.

Упознавање са теоријским основама учења и памћења. Преузимање одговорности за сопствено учење и упознавање са карактеристикама учења сопственим темпом. Упознавање са карактеристикама и предностима кооперативног учења. Развијање компетенција за примену битних метода за самоорганизовано учење.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у програм, УчењеПаузаУчење истим темпомПаузаГрупна слагалицаПаузаСендвич принцип у самоорганизованом учењу

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма износи 1500,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економско-трговинска школа, Др Драгољуба Јовановића 2, Параћин Живорад Младеновић, Јовица Јевтић 20 3.96
2 Економско-трговинска школа, Врање Јовица Јевтић, Имре Зомбори 26 3.95
3 ОШ "Свети Сава" Крагујевац Живорад Младеновић, Јовица Јевтић 18 3.98
4 ОШ "Јован Поповић" Крагујевац Живорад Младеновић, Јовица Јевтић 28 3.96
5 ОШ "Ћура Јакшић", Крагујевац Живорад Младеновић, Јовица Јевтић 28 3.95

Укупно учесника: 120 | Просечна оцена: 3.96