Учење кроз интеракцију, искуство, игру и откриће

Каталошки број програма: 595  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић„; Слађана Доброта, Професор разредне наставе, ОШ„ Иво Лола Рибар„, Скобаљ;

Слађана Доброта, Професор разредне наставе, ОШ„ Иво Лола Рибар„, Скобаљ; Наташа Белић, професор разредне наставе, Мастер учитељ, ОШ "Рада Шубакић"

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ семинара је оспособити учеснике да кроз интеракцију, искуство, игру и откриће најефикасније реализују наставне садржаје.

- Пружање подршке учесницима у планирању и припремању наставе кроз интеракцију, игру, искуство и откриће - Практична примена различитих стилова учења у креативном решавању новонастале ситуације у наставном процесу - Мотивисање учесника у формирању способности ученика у практичној примени знања - Оспособљавање учесника за креирање инструмената за праћење и вредновање ученичких постигнућа

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма Интерактивно учење (презентација – теорија- карактеристике)Искуствено учење ( презентација – теорија- карактеристике)Учење откривањем (презентација – теорија- карактеристике)Учење кроз игру (презентација – теорија- карактеристике)Планирање различитих стилова учењаКреирање инструмената за праћење и вредновање постигнућа учења

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.100 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.88
2 ОШ "Др Јован Цвијић", Јована Цвијића 9, Смедерево Слађана Доброта, Наташа Белић 28 3.99
3 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.88
4 ОШ "Георгије Димитров", Иве Лоле Рибара бб, Босилеград Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.94
5 ОШ "Георгије Димитров", Иве Лоле Рибара бб, Босилеград Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.98
6 ОШ "Свети Сава", Сушица Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.97
7 ОШ "Миладин Митић", Мирјане Драговић бб, село Лапље Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.9
8 ОШ "Краљ Милутин", Краља Милутина бб, Грачаница Слађана Доброта, Наташа Белић 16 3.91
9 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.97
10 ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг рудара бб, Алексиначки рудник Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.94
11 Обука се реализује онлајн Слађана Доброта, Наташа Белић 17 3.81
12 Обука се реализује онлајн Слађана Доброта, Наташа Белић 20 3.74
13 Обука се реализује онлајн Слађана Доброта, Наташа Белић 18 3.84
14 Обука се реализује онлајн Слађана Доброта, Наташа Белић 28 3.85
15 Обука се реализује онлајн Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.9
16 Обука се реализује онлајн Слађана Доброта, Наташа Белић 23 3.87
17 Обука се реализује онлајн Слађана Доброта, Наташа Белић 13 3.94
18 Обука се реализује онлајн Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.95
19 Обука се реализује путем интернета. Слађана Доброта, Наташа Белић 29 3.9
20 Обука се реализује путем интернета. Слађана Доброта, Наташа Белић 29 3.99
21 Обука се реализује путем интернета. Слађана Доброта, Наташа Белић 30 3.96

Укупно учесника: 551 | Просечна оцена: 3.91