Дигиталне приче и бајке

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 428  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор; Марија Стошић, , ; Иван Живковић, , ОШ „Бранко Радичевић” Б; Ивица Жупањац, , ОШ,, Милун Ивановић”, Ушће; Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост„ Суботица;

Марија Стошић, , ; Иван Живковић, , ОШ „Бранко Радичевић” Б; Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост„ Суботица;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање знања, вештина и компетенција полазника у области израде мултимедијалних дигиталних наставних средстава и унаређења наставног процеса у складу са саврменим методичким приступима и техникама рада.

Сагледвање значаја и могућности примене мултимедија у наставном процесу. Оспособљавање учесника за израду аудио материјала, креирање и обраду звучних записа. Оспособљавање учесника за снимању видео материјала и креирање анимираних објеката и приказа. Оспособљавање учесника за преузимању и дељењу материјала путем интернет сервиса, проналажење и преузимање легалних слика и приказа. Оспособљавање учесника за обраду и прилагођавање материјала за израду мултимедија. Оспособљавање учесника за израду дигиталних прича и бајки и презентацију наставних садржаја применом мултимедија. Оспособљавање учесника за припреми и реализацију активности и часова уз примену анимираних материјала (мултимедије, аудио, видео записа).

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи

1. недељаДигиталне приче и бајке у наставном процесу2. недељаИзрада визуелне подлоге приче 3. недељаИзрада аудио садржаја приче4. недељаМонтажа видео приче 5. недељаЗавршни рад Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 40

Цена по учеснику износи 3400 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марија Стошић, Иван Живковић 31 3.94
2 Марија Стошић, Иван Живковић 15 3.95
3 Марија Стошић, Иван Живковић 14 3.94
4 Марија Стошић, Иван Живковић 27 3.96
5 Марија Стошић, Иван Живковић 6 3.98
6 Марија Стошић, Иван Живковић 14 3.95
7 Марија Стошић, Иван Живковић 16 3.86
8 Марија Стошић, Иван Живковић 23 3.98
9 Марија Стошић, Иван Живковић 4 4
10 Марија Стошић, Иван Живковић 9 3.98
11 Марија Стошић, Иван Живковић 34 3.99
12 Марија Стошић, Иван Живковић 10 3.98
13 Марија Стошић, Иван Живковић 17 4
14 Марија Стошић, Иван Живковић 42 3.97
15 Марија Стошић, Иван Живковић 18 3.97
16 Марија Стошић, Иван Живковић 27 3.99
17 Марија Стошић, Иван Живковић 26 3.98
18 Марија Стошић, Иван Живковић 7 3.96
19 Марија Стошић, Иван Живковић, Иванка Гуриновић Роквић 70 3.98
20 Марија Стошић, Иван Живковић 5 3.98
21 Марија Стошић, Иван Живковић 21 3.98
22 Марија Стошић, Иван Живковић 9 3.97
23 Марија Стошић, Иван Живковић 39 3.99
24 Марија Стошић, Иван Живковић 7 3.99
25 Марија Стошић, Иван Живковић 13 4
26 Марија Стошић, Иван Живковић 10 4
27 Марија Стошић, Иван Живковић 7 3.96

Укупно учесника: 521 | Просечна оцена: 3.97