Школа за све – инклузивно образовање

Каталошки број програма: 219  

Не

Ресурсни центар Знање, Симе Игуманова 18/67 Београд, rcznanje2000@gmail.com, 0117823372, ,

Снежана Нишевић, snezanisevic@gmail.com, 0117823372, 0605609560,

Снежана Нишевић, доктор дефектолошких наука, ОШ „Бошко Буха„ Београд ; Снежана Николић, доктор дефектолошких наука, ФАСПЕР Београд;

Снежана Николић, доктор дефектолошких наука, ФАСПЕР Београд; Данијела Илић Стошовић, доктор дефектолошких наука, ФАСПЕР Београд; Оља Рашковић, Дипломирани дефектолог, ОШ '„Бошко Буха „; Снежана Илић, доктор наука, ФАСПЕР Београд;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Развој инклузивне политике и праксе кроз повећање сензибилитета школске средине према ученицима са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу

1.Усавршавање наставника за откривање и праћење ученика са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу и примену посебних техника рада са овим ученицима 2.Подстицање позитивних ставова наставника према образовању ученика са ометеношћу и тешкоћама у учењу 3.Подстицање осетљивости за потребе и могућности ученика са ометеношћу и тешкоћама у учењу

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОметеност у развојуСпецифичне сметње у учењу2. данИнклузивно образовањеТолеранција различитости

30

дана: 2
бодова: 15

4.500,00 РСД укључује штампани материјал за учесника семинара, радни материјал за рад на семинару, стручне и административно техничке трошкове едукације

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна и средња школа "Жарко Зрењанин", Ивана Горана Ковачића 14, Суботица Данијела Илић Стошовић, Оља Рашковић 29 3.97
2 ОШ "Братство-јединство", Дуга Пољана Снежана Николић, Данијела Илић Стошовић, Оља Рашковић 30 3.83

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 3.9