Предузетништво у настави

Каталошки број програма: 547  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Верица Протић, Проф. руског језика и руске књижевности, СШ„Пинки„

Верица Протић, Проф. руског језика и руске књижевности, СШ„Пинки„; Наташа Мазалица Ђокић, Дипл. психолог, Специјалиста пед. псих., Саобраћајна школа „ПИНКИ„

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање предузетничког духа код наставника и промовисање предузетничког приступа у раду са ученицима. Развој општег нивоа предузетничког образовања у школама.

Унапређивање професионалних капацитета наставника .Развијање предузетничког духа код ученика, учење кроз примену у предузетништву и подршка идејама ученика за конкретну примену наученог у пољу предузетништва. Подржавање концепта „Од идеје до реализације„.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
стручни сарадник у школи

1. данПредстављање семинара, аутора семинара и учесника Европски оквир кључних компетенција и предузетништво као једна од њих Интердисциплинарни приступ у приближавању наставних садржаја и развијање критичког мишљења ученикаПримена предузетничког учењаИзвођење закључка,провера усвојености садржаја на семинару и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Верица Протић, Наташа Мазалица Ђокић 30 3.93
2 Трстеник, ОШ "Живадин Апостоловић" Верица Протић, Наташа Мазалица Ђокић 29 3.69
3 ОШ "Љубица Јовановић Радосављевић", Подвршка, Кладово Верица Протић, Наташа Мазалица Ђокић 28 3.88
4 ОШ "Јан Чајак" Бачки Петровац Верица Протић, Наташа Мазалица Ђокић 24 3.86
5 Србобран, ОШ "Јован Јовановић Змај" Верица Протић, Наташа Мазалица Ђокић 26 3.95
6 Пирот, ОШ "Свети Сава" Верица Протић, Наташа Мазалица Ђокић 30 3.83

Укупно учесника: 167 | Просечна оцена: 3.86