Здрави стилови живота у функцији бољих резултата рада ученика

Каталошки број програма: 238  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Бисерка Светозаревић, Професор педагогије, ; Маја Светозаревић, Дипломирани психолог, Медицинска школа„Др Миленко Хаџић„ Ниш;

Бисерка Светозаревић, Професор педагогије, ; Маја Светозаревић, Дипломирани психолог, Медицинска школа„Др Миленко Хаџић„ Ниш;

здравствено васпитање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећавање свести и мотивације код наставника да су здрави стилови живота услов да ученици успешно уче

Упознавање учесника са формирњем значаја правилног односа према исхрани и физичкој активности за здравље деце; Упознавање учесника са последицама неправилног односа према исхрани и физичкој неактивности; Утицај неправилне исхране на конгнитивни, емоционални, социјални и развој слике о себи код ученика; Сензибилизација учесника за подржавање здравих стилова живота код ученика; Схватање учесника да су здрави ученици мотивисанији за учење и рад у школи; Освешћивање учесника да је за успешно учење неопходно да ученици буду здрави, срећни и полетни.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у програм, циљеви програмаЗначај правилног односа према исхрани и физичкој активности за раст и развој ученикаУтицај неправилне исхране на психофизички развој децеКако мотивисати ученике да буду одговорни према свом здрављу

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Нада Поповић", Крушевац Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 24 3.98
2 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 30 3.95
3 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 29 3.95
4 Ниш, ОШ "Свети Сава" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 30 3.97
5 Прокупље, ОШ "Ратко Павловић Ћићко" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 30 3.95
6 Угљаре, Косово Поље, општина Грачаница, ПУ "Наша радост" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 30 3.94
7 Угљаре, Косово Поље, општина Грачаница, ПУ "Наша радост" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 28 3.98
8 Јелашница, ОШ "Ђура Јакшић" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 20 4
9 Витошевац, ОШ "Вук Караџић" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 30 3.95
10 Малча, ОШ "Јован Јовановић Змај" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 19 3.98
11 Селенча, ОШ "Јан Колар" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 29 3.99
12 Куршумлија, ОШ "Милоје Закић" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 30 3.92
13 Ниш, ОШ "Свети Сава" Бисерка Светозаревић 19 4
14 Ниш, ОШ "Свети Сава" Бисерка Светозаревић 18 3.96
15 Ниш, ОШ "Коле Рашић" Бисерка Светозаревић 20 3.99
16 Блаце, ОШ "Стојан Новаковић" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 25 3.99
17 Блаце, ОШ "Стојан Новаковић" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 23 3.98
18 Рума, ОШ "Змај јова Јовановић" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 30 3.98
19 Ниш, ОШ "Мирослав Антић" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 20 4
20 Ниш, ОШ "Мирослав Антић" Бисерка Светозаревић, Маја Светозаревић 20 3.99

Укупно учесника: 504 | Просечна оцена: 3.97