Наше јасле и вртић као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле

Каталошки број програма: 769  

Не

Предшколска установа Чукарица, Пожешка 28, Београд, office@pucvila.rs, 0113058717, 0113543316, 0113058718

Катарина Ђурић, katarinadjuric10@yahoo.com, 0648429352, 0642605941, 0113058718

Катарина Ђурић, дипломирани психолог, Предшколска установа Чукарица; Јелица Гагић, дипломирани психолог, Предшколска установа"Чукарица";

Катарина Ђурић, дипломирани психолог, Предшколска установа Чукарица; Јелица Гагић, дипломирани психолог, Предшколска установа"Чукарица";

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

1.Упознавање са изворима и симптомима стреса и значајем развијања активног приступа стресним ситуацијама, код деце и одраслих. 2.Унапређивање вештина комуникације и сарадње као вид превенције насиља и професионалног сагоревања.

1.Оспособљавање учесника за креирање опуштајуће, толерантне, недискриминативне социјалне климе у вртићу: унапређивањем квалитета комуникације и сарадње између свих актера васпитно-образовног процеса, применом активности и уређењем средине за опуштање деце и одраслих 2.Јачање капацитета за индивидуализован приступ у раду са децом и подстицање социо-емоционалног развоја деце: препознавање темперамента, развојних потреба, извора и начина превладавања агресивног понашања. 3.Оснаживање учесника за активан приступ стресним ситуацијама, за активну бригу о себи и пружање адекватних модела понашања са којима дете може да се идентификује 4.Превенција професионалног сагоревања применом палијативних и директних техника превладавања стреса на рад

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данСтреспаузаПрофесионално сагоревањепаузаВештине комуникацијепаузаТехнике за релаксацију2. данСтрес и детеТемперамент паузаАгресивност као реакција на фрустрацијупауза Теорија избораИгре и активност за опуштањепаузаВаспитач као модел и креаторИзрада плана акције и евалуација обуке3. данПримена, добити, тешкоће, предлозипаузаПримена, нове идеје и наредни кораципауза за оброкЗаједнички резиме и богаћење личне антистрес стратегије

30

дана: 3
бодова: 22

Укупна цена за групу од 30 учесника је 100 000 динара. У цену су урачунати: -приручници ,,Наш вртић и јасле као место за опуштање,, 30 комада -радни материјал (штампани материјали, упитници, листе, инвентари) -потрошни материјал (папир,коверте, текстил, бојице, лепак) -хонорар за реализаторе -путни трошкови за реализаторе

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа Наш вртић, улица Рајка Митића 14, Београд Катарина Ђурић, Јелица Гагић 16 3.99
2 ПУ "Чика Јова Змај" , ул. Игњата Јоба 69, Београд Катарина Ђурић, Јелица Гагић 26 3.99
3 ПУ "Чика Јова Змај", Игњата Јоба 69, Београд Катарина Ђурић, Јелица Гагић 29 3.96
4 ПУ "Наша радост" , ул Кнеза Милоша 8, Сопот, Београд Катарина Ђурић, Јелица Гагић 27 3.98

Укупно учесника: 98 | Просечна оцена: 3.98