Отвори врата, сви смо исти – мислимо, осећамо, тако се понашамо

Каталошки број програма: 207  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16 Нови Београд, office@kreativniucitelji.edu.rs, 0641357278, 0112280932,

Момчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 0112280932, 0641357278,

Ана Николић, Мастер дефектолог-олигофренолог, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно„, Земун; Мирјана Неоричић, Професор разредне наставе, ОШ „Васа Чарапић„, Бели Поток; Мина Богдановић, Мастер дефектолог-соматопед, ОШ „Миодраг Матић„, Београд; Сања Латинчић, магистар психологије, ОШ „Стеван Сремац” Добановци;

Ана Николић, Мастер дефектолог-олигофренолог, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно„, Земун; Мирјана Неоричић, Професор разредне наставе, ОШ „Васа Чарапић„, Бели Поток; Мина Богдановић, Мастер дефектолог-соматопед, ОШ „Миодраг Матић„, Београд;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Професионално оснаживање просветних радника за рад са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и подстицање личног развоја ученика

Обука полазника за препознавање потенцијала ученика ком је потребна додатна подршка и рад на унапређењу комуникативних вештина, разумевању и повезивању наставног градива. Упознавање полазника са основама процене узрока понашања ученика и саветима за развијање интерперсоналних односа између ученика различитих способности и склоности. Обука полазника за планирање подршке ученику кроз: израду педагошког профила и индивидуалног образовног плана, развијање и богаћење сензомоторног и психомоторног искуства, отклањање или ублажавање социјалних препрека кроз когнитивно-бихејвиорално моделовање. Препоруке за рад кроз упознавање полазника са конкретним примерима и ситуацијама.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПрофил родитељаИнклузионица-учионица могућностиПедагошки профил ученикаДа ли би се ученику какав сте били, допао наставник какав сте постали? Прагматске основе говораИндивидуални образовни план- ИОПРодитељ-ученик-наставник. Евалуација семинара.

30

дана: 1
бодова: 8

1750 динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - Хонорари реализатора са трошковима материјала, укупно 1400 динара. - Трошкови пословања организатора, књиговодства, израде уверења, администрације и ппт-а: 350 динара. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови закупа радног простора (ако постоје); освежење и исхрана полазника, смештај за реализаторе (ако је то потребно).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Рифат Бурџевић Тршо", Његошева 15, Тутин Мирјана Неоричић, Мина Богдановић 30 3.99

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.99