Компас за учење

Каталошки број програма: 672  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Живка Комленац, , ПУ "Јелица Станивуковић Шиља" Шид; Весна Радуловић, професор педагогије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, професор педагогије, МПНТР

Живка Комленац, , ПУ "Јелица Станивуковић Шиља" Шид; Татјана Фунштајн, дипломирани васпитач, ПУ "Јелица Станивуковић Шиља"Шид; Весна Радуловић, професор педагогије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, професор педагогије, МПНТР; Сандра Кампел-Митић, дипл. педагог, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Мотивисање васпитача, медицинских сестара-васпитача и стручних сарадника, као и обогаћивање репертоара њихових вештина да креирају подстицајне услове развоја за децу, пружајући подршку дететовој потреби за игром и учењем кроз истраживање

Откривање сопствених стилова учења, упознавање са карактеристикама стилова учења и сензибилизација за различите образовне потребе деце Разумевање улоге професионалаца у развоју компетенција за учење учења Појачавање осетљивости за потребе деце, с обзиром на карактеристике учења деце различитог узраста у предшколском добу, са нагласком на развој њиховог дивергентног мишљења. Оснаживање за решавање различитих проблемских ситуација у процесу дечјег учења. Увиђање прилика за остваривања индивидуализације у процесу дечјег учења, са нагласком на игри и примени вршњачког кооперативног учења које подржава дивергентно мишљење. Проширивање знања у социјалним феноменима. Искуствено спознавање повратне информације када је дете тражи.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данНачин учења и средина за учење и развојПаузаИзазови у раду васпитача и медицинских сестара-васпитачаПаузаСоцијални феномени и моћ повратне информације ПаузаПримена индивидуализације

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 динара, с тим што максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 55 000 динара. Цена укључује: хонораре за водитеље, радни материјал, консултације водитеља и полазника након обуке у вези са применом наученог у пракси, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Јелица Станивуковић Шиља", Цара Лазара 39, Шид Живка Комленац, Татјана Фунштајн 29 3.91
2 ПУ "Радосно детињство" вртић "Звончица", Саве Ковачевића 14, Нови Сад Живка Комленац, Татјана Фунштајн 30 3.84
3 ПУ "Зрењанин" вртић "Бамби", Вељка Влаховића бб, Зрењанин Живка Комленац, Татјана Фунштајн 21 3.98
4 ПУ "Зрењанин" вртић "Бамби", Вељка Влаховића бб, Зрењанин Живка Комленац, Татјана Фунштајн 22 3.97
5 ПУ "Радосно детињство", вртић Свитац, Стојана Новаковића бб, Нови Сад Живка Комленац, Татјана Фунштајн 28 3.78
6 ПУ "Јелица Станивуковић Шиља", вртић Сунце, насеље Јелица Станивуковић 18, Шид Живка Комленац, Татјана Фунштајн 28 3.91
7 ПУ "Радосно детињство", вртић Новосађанче, Бановић Страхиње бб, Нови Сад Живка Комленац, Татјана Фунштајн 30 3.89
8 ПУ "Колибри", Школска 3, Бач Живка Комленац, Татјана Фунштајн 30 3.9
9 ПУ "Влада Обрадовић Камени", Школска 6, Пећинци Живка Комленац, Татјана Фунштајн 30 3.97
10 ПУ "Радосно детињство", вртић Гуливер, Бате Бркића 1/а, Нови Сад Живка Комленац, Татјана Фунштајн 28 3.93
11 ПУ "Радосно детињство", вртић Гуливер, Бате Бркића 1/а, Нови Сад Живка Комленац, Татјана Фунштајн 26 3.89
12 ПУ "Радосно детињство" вртић "Маслачак", Народног фронта 42 Живка Комленац, Весна Радуловић 30 3.99
13 ПУ "Радосно детињство" вртић "Маслачак", Народног фронта 42 Живка Комленац, Соња Миладиновић 30 3.89
14 Вртић "Гуливер" Бате Бркића 1а Весна Радуловић, Соња Миладиновић 28 3.97
15 ПУ "Бошко Буха", Душана Јерковића 17а, Инђија Весна Радуловић, Соња Миладиновић 30 3.91
16 ПУ "Бошко Буха", Душана Јерковића 17а, Инђија Живка Комленац, Сандра Кампел-Митић 28 3.95
17 ПУ "Чукарица", вртић Царић, Младена Митрића ББ, Чукаричка падина Живка Комленац, Сандра Кампел-Митић 29 3.91
18 ПУ "11 април", ДВ "Лептирић", Милентија Поповића 34, Београд Живка Комленац, Сандра Кампел-Митић 30 3.88
19 ПУ "Чукарица", ДВ "Сањалица", Јабланичка 20, Београд Живка Комленац, Весна Радуловић 20 3.89
20 ПУ "Десанка Максимовић", Иве Лоле Рибара 4, Житиште Весна Радуловић, Соња Миладиновић 29 3.97
21 ПУ "Бамби", вртић "Маслачак", ул. 16. дивизије 38, Кула Весна Радуловић, Соња Миладиновић 30 3.98
22 ПУ "Радост", Кабларска бб, Нови Бановци Живка Комленац, Татјана Фунштајн 30 3.99
23 ПУ "Бамби", Дунавска 8, Бачка Топола Живка Комленац, Татјана Фунштајн 24 3.28
24 ПУ ДВ "Маштоленд", Радничка 18, Нови Сад Весна Радуловић, Соња Миладиновић 21 3.98
25 ПУ "Пчелица", Блок 112, Апатин Весна Радуловић, Соња Миладиновић 30 3.94
26 ПУ "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад Весна Радуловић, Соња Миладиновић 24 3.97
27 ПУ "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад Весна Радуловић, Соња Миладиновић 28 3.93
28 ПУ "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад Весна Радуловић, Соња Миладиновић 21 3.92
29 ПУ "Дечја радост", Жарка Зрењанина 25, Панчево Весна Радуловић, Соња Миладиновић 28 3.81
30 ПУ "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад Весна Радуловић, Соња Миладиновић 24 3.87
31 Предшколска установа "Младост", Југословенске армије 18, Бачка Паланка Весна Радуловић, Соња Миладиновић 27 3.91
32 ПУ "Лабуд Пејовић", Милоша Црњанског 72, Бечеј Весна Радуловић, Соња Миладиновић 25 3.94
33 ПУ "Плави чуперак", Доситејева бб, Тител Живка Комленац, Татјана Фунштајн 21 3.95
34 ПУ "Вчиелка", Јармочна бб, Бачки Петровац Весна Радуловић, Соња Миладиновић 30 3.98
35 ПУ "Полетарац", Жарка Зрењанина бб, Оџаци Весна Радуловић, Татјана Фунштајн 30 3.79
36 ПУ Чаролија, Вршац Весна Радуловић, Соња Миладиновић 29 3.81
37 ОШ "Браћа Новаков", Силбаш Весна Радуловић, Соња Миладиновић 30 3.77
38 ПУ Чика Јова Змај, Мите Радујкова 6, Aда Весна Радуловић, Татјана Фунштајн 29 3.67
39 ПУ Наши бисери, Карађорђева 30, Кањижа Живка Комленац, Весна Радуловић 30 3.86
40 Дечији вртић ,,Биберче" , Барањска бб, Зрењанин Живка Комленац, Весна Радуловић 30 3.48
41 ПУ ,,Драгољуб Удицки", Доситејева 43, Кикинда Весна Радуловић, Соња Миладиновић 30 3.88
42 ПУ ,,Пчелица Марко Перичин", Камењар 16, Сремска Митровица Весна Радуловић, Соња Миладиновић 30 3.92
43 ПУ Полетарац, Владимира Хрубана 13, Стара Пазова Весна Радуловић, Соња Миладиновић 30 3.95
44 ПУ Вељко Влаховић, Народног фронта 84, Темерин Живка Комленац, Весна Радуловић 25 3.88
45 ПУ Полетарац, Дрварска бб, Нова Пазова Живка Комленац, Весна Радуловић 23 3.82
46 "Наша радост" Ивана Горана Ковачића 9, Суботица Живка Комленац, Весна Радуловић 30 3.93

Укупно учесника: 1265 | Просечна оцена: 3.88