АКТИВНО-КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ

Каталошки број програма: 410  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444,

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999,

Тања Секулић, Магистар техничких наука, Висока техничка школа струковних студија Зрењанин; Јелена Радосављев Кирћански, Др психологије, специјалиста мед.психол., Институт за ментално здравље УниверзитетСингидунум; Бранислава Зубац, , ЕТШ „ Јован Трајковић„ Зрењанин;

Тања Секулић, Магистар техничких наука, Висока техничка школа струковних студија Зрењанин; Јелена Радосављев Кирћански, Др психологије, специјалиста мед.психол., Институт за ментално здравље УниверзитетСингидунум; Бранислава Зубац, , ЕТШ „ Јован Трајковић„ Зрењанин;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма се односи на оспособљавање наставника, професора разредне наставе, професора стручних предмета, васпитача и сарадника за примену нових наставних метода, које почивају на принципима активног учења и креативног рада.

Специфични циљеви програма се огледају у следећим садржајима: основе активног учења; креативност у наставном процесу; психолошки аспекти учења; инклузија, активно учење и креативност у наставном процесу; примери нових, креативних елемената и њихова примена у настави; учење путем популарних друштвених и рачунарских игара, њихово осмишљавање и имплементација у настави; ефекти израде плаката, њихово осмишљавање и примена у настави; оригами као алат за извођење наставе. Један од важнијих циљева програма је и обука наставника за извођење наставног процеса путем примене иновација у настави са акцентом на инклузију ученика са посебним потребама применом метода активног учења и креативности.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика

1. данПсихолошки аспекти креативног и активног учењаПримена, осмишљавање, израда, имплементација друштвених игара и њихови ефекти у наставиПримена, осмишљавање, израда, имплементација рачунарских игара и њихови ефекти у наставиПримена, осмишљавање, израда, имплементација плаката и оригами елемената и њихови ефекти у настави

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.000 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пирот, ОШ "Свети Сава" Тања Секулић, Бранислава Зубац 30 3.96
2 ПУ "Бамби", Бориса Кидрича 10/б Тања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански, Бранислава Зубац 28 3.97
3 ОШ "Радивој Поповић" - Земун Тања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански, Бранислава Зубац 30 3.93
4 ОШ "Душан Вукасовић Диоген" , ул. Маршала Тита бр.1 , Купиново - Пећинци Тања Секулић, Бранислава Зубац 30 3.83
5 ОШ "Јован Микић" ул. Саве Ковачевића бр. 16, Суботица Тања Секулић, Бранислава Зубац 30 3.87
6 ОШ "Доситеј Обрадовић" , Пландиште Тања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански, Бранислава Зубац 30 3.97
7 ОШ "Бранко Радичевић" Oџаци Тања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански, Бранислава Зубац 21 3.86
8 ОШ ''Вук Караџић'' , Витошевац Тања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански, Бранислава Зубац 25 3.97
9 ПУ ''Пчелица'' , Неготин Тања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански 16 0
10 ОШ "Марко Орешковић" Нови Београд Тања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански 18 0
11 ОШ ''Бранко Радичевић'' , Витковац Тања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански 17 3.96
12 ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци Тања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански 31 3.99
13 Средња школа " Свети Трифун "са домом ученика, Александровац Тања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански 45 3.96
14 ОШ ''Лела Поповић'' , Миљковац , Ниш Тања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански 25 3.97
15 ОШ "Душко Радовић", Нови Београд Тања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански 33 3.93
16 ОШ " 3 Октобар " , Бор Тања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански 28 3.96
17 ОШ "Ратко Митровић", Нови Београд Тања Секулић, Јелена Радосављев Кирћански 30 3.91

Укупно учесника: 467 | Просечна оцена: 3.47