Радни листови, креирање по фазама часа

Каталошки број програма: 568  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин, 35257 Дреновац бб, udruzenjevetforum@gmail.com, 0643344771, 035546224,

Јовица Јевтић , jocageog@gmail.com, 035546224, 0643344771,

Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, , Параћин; Имре Зомбори, , ЕСШ „Боса Милићевић„ Суботица; Јелена Тасић, , Економско-трговинска школа Врање Иницијално образо; Нада Вуканић, , Економско-трговинска школа Бечеј; Ана Петрович, , ЕТШ ''Вук Караџић'' - Стара Пазова; Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш;

Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, , Параћин; Имре Зомбори, , ЕСШ „Боса Милићевић„ Суботица;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за креирање радних листова, уз развијање компетенција за њихову израду и примену у разним фазама часа, ради унапређења наставног процеса

Упознавање наставника са теоријским основама разлога за креирање радних листова (активно-оријентисаном наставом, техникама рада и учења, циљевима, исходима и компетенцијама). Оспособљавање учесника за креирање и модификовање радних листова за поједине фазе часа. Упознавање са начинима, критеријумима праћења и вредновања активности ученика у току рада на радним листовима. Упознавање са предностима и манама употребе радних листова у настави. Развијање компетенција за планирање и програмирање рада водећи рачуна да се садржај учини интересантнијим и разумљивијим ученицима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данТеоријске основе, Радни листови за уводни део часаПаузаРадни листови за главни део часаПаузаРадни листови за завршни део часаПаузаМодификовање радних листова

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма износи 1.500,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране полазника семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа Ниш Сретен Јовић, Александар Драгановић 30 3.98
2 Економска школа Ниш Сретен Јовић, Александар Драгановић 30 3.98
3 ОШ "Бора Станковић", с. Тибужде - Врање Сретен Јовић, Имре Зомбори 26 3.97
4 ОШ "Бора Станковић", с. Тибужде - Врање Сретен Јовић, Имре Зомбори 23 3.9
5 ОШ "Радоје Домановић", Генерала Милојка Лешјанина 49а Ниш Сретен Јовић, Александар Драгановић 30 3.95
6 Машинска школа Ниш; Шумадијска 1а Ниш Сретен Јовић, Александар Драгановић 30 3.95
7 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац; Леесковачког одреда 6 Лесковац Сретен Јовић, Александар Драгановић 30 3.94
8 Средња школа Бабушница Сретен Јовић, Имре Зомбори 30 3.97
9 ОШ "Доситеј Обрадовић", Врање Сретен Јовић, Имре Зомбори 30 3.92
10 ОШ "Бранко Радичевић", Бујановац Сретен Јовић 15 3.86
11 ОШ "Бранко Радичевић", Бујановац Сретен Јовић 15 3.98
12 ОШ за образовање одраслих, Врање Сретен Јовић 13 3.95

Укупно учесника: 302 | Просечна оцена: 3.95