Веб портали за припрему и реализацију наставе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 392  

Да

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Душан Станковић, магистар дидактичко-методичких наука, Основна школа „Браћа Рибар„, Доња Борина

Душан Станковић, магистар дидактичко-методичких наука, Основна школа „Браћа Рибар„, Доња Борина; Александра Станковић, магистар дидактичко-методичких наука, Средња школа Мали Зворник, Основна школа „Браћа Рибар„, Доња Борина

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Јачање професионалних компетенција наставника у основним и средњим школама у области израде и примене веб портала за припрему и реализацију наставе.

Стицање знања и вештина за осмишљавање и израду веб портала за припрему и реализацију наставе. Оспособљавање за успешно организовање наставних материјала унутар веб портала. Подстицање размене наставних материјала и примера добре праксе. Остваривање сталне комуникације и сарадње путем веб портала.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. недеља Презентације у FrontPage-у Стратегија израде структуре портала Моделовање почетне стране портала I 2. недеља Моделовање почетне стране портала II Дефинисање нових страна портала Уређење нових страна портала 3. недеља Уређење стране Настава Организација дидактичког материјала 4. недеља Израда образаца за унос података Креирање фотогалерије Додавање ефеката Објављивање портала Завршнa провера знања

30

недеља: 4
бодова: 16

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Душан Станковић, Александра Станковић 25 3.97
2 Душан Станковић, Александра Станковић 8 3.98
3 Душан Станковић 18 3.98
4 Душан Станковић, Александра Станковић 30 4
5 Душан Станковић, Александра Станковић 10 4
6 Душан Станковић 1 4
7 Душан Станковић, Александра Станковић 4 4
8 Душан Станковић, Александра Станковић 24 3.99
9 Душан Станковић, Александра Станковић 30 3.98
10 Душан Станковић, Александра Станковић 6 3.98

Укупно учесника: 156 | Просечна оцена: 3.99