Партиципација у инклузији

Каталошки број програма: 208  

Не

Педагошки факултет, Подгоричка 4, dekanat@pef.uns.ac.rs, 025412030, 025460595, 025416461

Мила Бељански, dekanat@pef.uns.ac.rs, 025412030, 0605556948,

Мила Бељански, доктор педагогије, Универзитет у Новом Саду, Педагошки фак. у Сомбору; Отилиа Велишек-Брашко, доктор наука методике наставе, Висока школа струковних студија за обр.васпитача; Светлана Лазић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за обр.васпитача;

Мила Бељански, доктор педагогије, Универзитет у Новом Саду, Педагошки фак. у Сомбору; Отилиа Велишек-Брашко, доктор наука методике наставе, Висока школа струковних студија за обр.васпитача; Светлана Лазић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за обр.васпитача;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Оснаживање професионалаца у образовању и родитеља за партиципацију деце са сметњама у развоју у инклузивном васпитању и образовању.

- Сензибилисање професионалаца за рад са децом са сметњама у развоју и за реализацију инклузивног васпитања и образовања - Упознавање учесника са концептом дечјих права и правном основом инклузије - Подстицање учесника на остваривање партиципације деце са сметњама у развоју кроз разумевање њихове друштвене укључености у циљу изградње толерантног друштва - Унапређивање разумевања породица са децом са сметњама у развоју и њихових специфичности и указивање на значај изградње партнерства образовне установе и родитеља деце са сметњама у развоју на путу остваривања најбољих интереса деце - Упућивање учесника у планирање потребних мера

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данДечја права и врсте праваПартиципација деце са сметњама у развојуПартнерство родитеља и професионалаца Родитељ члан тима за ИОП

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара је 54.000,00 динара (у цену су урачунати хонорари за реализаторе, порез, административни трошкови...) Цена по учеснику је 1.800,00 динара ако је група од 30 учесника. Путни трошкови за реализаторе и освежење нису урачунати у цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Вук Караџић", Српских владара 111, Пирот Мила Бељански, Отилиа Велишек-Брашко, Светлана Лазић 27 3.93

Укупно учесника: 27 | Просечна оцена: 3.93