Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Каталошки број програма: 195  

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Змај Јовина 29, 22 000 Сремска Митровица, sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs, 022621864, 022622231, 022621864

Гордана Мијаиловић, vs.gordana.mijailovic@gmail.com, 022621864, 0691777002, 022621864

Мирјана Николић, доктор психолошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче;

Мирјана Николић, доктор психолошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Гордана Мијаиловић, доктор педагогије, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос; Радоје Павловић, магистар математике, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос; Жељко Николић, мастер технике и информатике, ОШ „Кадињача„, Лозница; Вероника Катрина-Митровић, магистар психолошких наука, Општа болница, одељење психијатрије, Лозница;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Развијање компетенција васпитача, учитеља, наставника и стручних сарадника за препознавање даровите деце/ученика и пружање додатне подршке

Стицање знања о теоријамa даровитости, препознавања интелектуалних, емоционалних и мотивационих карактеристика даровите деце/ученика; разумевање значаја правовременог откривања даровитости и познавања улога и компетенција у раду са даровитима; Освешћивање значаја улоге породице у препознавању и подстицању даровитости; Оснаживање васпитача/учитеља/наставника и стручних сарадника за пружање додатне подршке даровитој деци/ученицима кроз познавање законских регулатива и оспособљавање за израду педагошког профила, мера индивидуализације и ИОП-а; Могућности коришћења ИКТ-а у раду са даровитима; Оснаживање учесника у подручју повезивања са стручним и институционалним ресурсима на локалном, регионалном и ширем друштвеном плану

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данКо су даровита деца/ученици?Пауза за освежењеПрепознавање даровитих у предшколској установи/школиПауза за ручакПородица и даровитостПауза за освежењеНачини рада са даровитима2. данПедагошки профил - почетни корак у пружању додатне обгразовне подршкеПауза за освежењеМере индивидуализације и ИОП као облици додатне подршкепауза за ручакУлога и значај ИКТ у раду са даровитимаПауза за освежење Мрежа подршке даровитима на локалном, регионалном и националном нивоу

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 2 500 динара - нето (укупна цена дводневне обуке 75 000 динара); у цену је укључен ауторски хонорар за аутора програма и хонорари за реализаторе програма; цена превоза реализатора, организације семинара и послужење спадају у трошак установе која организује семинар

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лозница Мирјана Николић, Радоје Павловић, Вероника Катрина-Митровић 30 3.98
2 Тител Мирјана Николић, Жељко Николић 15 4
3 ОШ "Десанка Максимовић", Владимира Назора 2, Ваљево Мирјана Николић, Жељко Николић 25 3.96
4 Економска школа, Ваљево, Даничићева 1 Мирјана Николић, Жељко Николић 15 3.93
5 Техничка школа, Косте Абрашевића 1, Ваљево Мирјана Николић, Жељко Николић 16 3.81
6 ОШ "Милован Глишић", Ваљевска Каменица бб, Општина Ваљево Мирјана Николић, Жељко Николић 30 4
7 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Мирјана Николић, Жељко Николић 30 3.96
8 Основна музичка школа "Вук Караџић", Генерала Јуришића, Лозница Мирјана Николић, Жељко Николић 30 4
9 ОШ "Здравко Јовановић", Поћута бб, Тубравић, Ваљево Мирјана Николић, Жељко Николић 30 4
10 ОШ "Петар Тасић", Браће Милетић 1, 15 307 Лешница, Лозница Мирјана Николић, Жељко Николић 30 3.99
11 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27а, Лазаревац Мирјана Николић, Жељко Николић 30 3.95
12 Музичка школа "Марко Тајчевић" Бранка Радичевића 27а, Лазаревац Мирјана Николић, Жељко Николић 16 3.99
13 OШ "Анта Богићевић" Лозница Мирјана Николић, Жељко Николић 30 3.99

Укупно учесника: 327 | Просечна оцена: 3.97