Унапређивање наставе математике у средњим школама

Каталошки број програма: 364  

Не

Друштво математичара Србије, Кнеза Михаила 35/4, Београд, drustvomatematicara@yahoo.com, 0113036818, 062544444, 0113036819

Биљана Ћамиловић, drustvomatematicara@yahoo.com, 0113036818, 062544444, 0113036819

Зоран Каделбург, др, Математички факултет, Београд; Градимир Војводић, др, Природно-математички факултет, Нови Сад; Војислав Петровић, др, Департман за математику и информатику, Нови Сад; Раде Живаљевић, др, Математички институт САНУ; Ангела Митић Младеновић, дипл. математичар, ТШ „Раде Металац„; Драгољуб Ђорђевић, дипл. математичар, ОШ „Херој Иван Мукер„, Смедеревска Паланка; Милосав Миленковић, дипл. математичар, Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка;

Зоран Каделбург, др, Математички факултет, Београд; Градимир Војводић, др, Природно-математички факултет, Нови Сад; Војислав Петровић, др, Департман за математику и информатику, Нови Сад; Раде Живаљевић, др, Математички институт САНУ; Ангела Митић Младеновић, дипл. математичар, ТШ „Раде Металац„; Драгољуб Ђорђевић, дипл. математичар, ОШ „Херој Иван Мукер„, Смедеревска Паланка; Милосав Миленковић, дипл. математичар, Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставе математике у средњим школама кроз повећање математичких знања извођача наставе обрадом специфичних тема за редовну и додатну наставу.

Разрадом тема за редовну и додатну наставу из математике и њиховом методичком обрадом припремити наставнике за успешнији рад у настави и ваннаставним активностима у средњој школи. Оспособити наставнике за коришћење савремене технологије (посебно рачунара) у настави математике. Дати примере и сугестије за оријентацију наставе на исходе и стандарде постигнућа, индивидуализацију наставе, проверавање и оцењивање, мотивацију ученика као и примере садржаја који могу да послуже за популаризацију математике

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данБиће понуђено десетак тема, учесници ће бирати две.

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по групи: 30 пута 5000 = 150000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Косовска Митровица, Техничка школа "Михаило Петровић Алас", Лоле Рибара 29 Зоран Каделбург, Драгољуб Ђорђевић 15 3.77

Укупно учесника: 15 | Просечна оцена: 3.77