Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања

Каталошки број програма: 1015  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, ,

Ирена Обрадовић, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, 062333400,

Роберт Ропрет, професор на универзитету, Факултет спорта и физичког васпитања;

Роберт Ропрет, професор на универзитету, Факултет спорта и физичког васпитања; Владимир Радојичић, , ;

физичко васпитање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Побољшање техничке, методичке, безбедоносне и организационе компетентности наставника у реализацији програма обуке скијања, у складу са актуелним променама у методици, техници и законској регулативи

Упознавање са променама у специфичној опреми и утицају на промене у техници и методици обуке. Савремена средства и методе за учење и усавршавање скијања. Усклађивање критеријума за процену успешности савладаности програма. Упознавање са променама у законској регулативи

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Васпитач у дому ученика

1. данУлога опреме на промене у техници скијања (теоријско предавање) Критеријуми за процену успешности савладаност обуке (теоријско предавање)Практичан приказ улоге опреме на технику скијања (практичан рад на снегу)Видео анализа2. данПромене у методици обучавања скијања (теоријско предавањеПромене у законској регулативи у области обучавања скијања (теоријско предавање)Вежбе за учење, усавршавање и корекцију технике скијања (практичан рад на снегу)Видео анализа3. данВежбе и средстава за учење технике скијања (појединачно, парови) (практичан рад на снегу).Процена технике скијања (практичан рад на снегу).Правила понашања на скијалишту, ризици и мере безбедности (практичан рад на снегу).

30

дана: 3
бодова: 20

4000 дин. Цена покрива трошкове пута, смештаја (3 дана), ски карте (3 дана) и хонорара за предавача и сарадника (20 часова), трошкови штампања и коричења писаног маеријала, припреме и копирања видео материјала.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Jahorina Роберт Ропрет, Владимир Радојичић 16 3.98
2 Brezovica Роберт Ропрет, Владимир Радојичић 9 3.99

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.99