Математика у вртићу

Каталошки број програма: 676  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Снежана Давидовић, , Предшколска установа „Наше дете„; Гордана Стефановић, , Установа Предшколска установа „Наше дете„;

Снежана Давидовић, , Предшколска установа „Наше дете„; Гордана Стефановић, , Установа Предшколска установа „Наше дете„;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Утицање на процес развијања математичких појмова код деце предшколског узраста,проширивањем и допуњавањем садржаја игара и активности, као и проширивањем спектра метода и облика рада.

Стицање конкретних математичких знања, развијање мисаоних операција детета кроз игру у непосредном окружењу и увођење новина у праксу из области развијања почетних математичких појмова; Увођење деце у активне методе учења; Пружање подршке васпитачима у преиспитивању сопствених стилова рада; Подржати васпитаче да на интересантан начин омогуће деци формирање; математичких појмова као што су: релације, геометријске фигуре, скупови, бројеви...

васпитач у предшколској установи

1. данI Дете и математикапаузаII Дете и непосредно окружење;III Радионице у природи паузаIV Радионица: "Дан - ноћ";паузаV Радионица: "Колики је твој репић" паузаVI Радионица: "Обуци девојчицу"2. данI Линија,боја,облик II Радионица "Тешко - лако" паузаIII Радионица "Предмети у врећи" IV Радионица "Учимо да бројимо" паузаV Радионица "Закопано благо" паузаVI "Покажи шта знаш" паузаVII На крају...

30

дана: 2
бодова: 16

Цена семинара по учеснику износи 2.500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ „Полетарац“, Баточина Снежана Давидовић, Гордана Стефановић 26 4
2 ПУ ,,Хабиба Сточевић" Тутин Снежана Давидовић, Гордана Стефановић 30 3.99
3 ПУ ,,Хабиба Сточевић" Тутин Снежана Давидовић, Гордана Стефановић 30 3.99
4 ПУ "Ната Вељковић" Крушевац Снежана Давидовић, Гордана Стефановић 30 4
5 ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац Снежана Давидовић, Гордана Стефановић 30 3.98
6 ПУ "Љубица Вербалов" Пожаревац Снежана Давидовић, Гордана Стефановић 30 3.99
7 Вртић "Бамби" Гуча Снежана Давидовић, Гордана Стефановић 27 3.99
8 ПУ „Милоје Милојевић“, Рековац Снежана Давидовић, Гордана Стефановић 20 4
9 ПУ "Полетарац" Жагубица Снежана Давидовић, Гордана Стефановић 30 4
10 ПУ Наше дете Снежана Давидовић, Гордана Стефановић 30 4

Укупно учесника: 283 | Просечна оцена: 3.99