До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Каталошки број програма: 432  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Милева Мојић, Завршен Филозофски факултет у Београду , „Прва основна школа„, Ваљево;

Милева Мојић, Завршен Филозофски факултет у Београду , „Прва основна школа„, Ваљево; Милена Петровић, Специјалиста за област методика српског, Ваљевска гимназија; Каролина Нешковић, Учитељски факултет у Ужицу – 7. степен, ОШ''Драгољуб Илић'' Драчић; Ана Ракић, завршен Филозофски факултет у Београду, ОШ "Прота Матеја Ненадовић", Бранковина

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција наставника за реализовање интерактивне наставе кроз примену различитих метода и техника.

 Разумевање функција, предности и ограничења појединих метода и техника, као и критеријума за њихов избор  Пружање подршке наставницима у развијању стратегија учења која ученике воде ка функционалним знањима  Практична примена метода и техника у образовно-васпитном раду

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводКонцепт интерактивне наставеПаузаУчити како учитиПаузаМетоде и технике учењаПаузаПрипрема за час интерактивне наставеЗавршна дискусија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1.500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23 Милева Мојић, Милена Петровић 18 3.69
2 Центар за стручно усавршавање Шабац Милева Мојић, Милена Петровић 30 3.92
3 "Ваљевска гимназија" Ваљево Милева Мојић, Ана Ракић 24 3.9
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Милена Петровић, Каролина Нешковић 9 3.87
5 Медицинска школа " Андра Јовановић" Шабац Милева Мојић, Ана Ракић 26 3.94
6 Медицинска школа " Андра Јовановић" Шабац Милена Петровић, Каролина Нешковић 25 3.91
7 Центар за стручно усавршавање Шабац Милева Мојић, Каролина Нешковић 20 3.98
8 ОШ``Паја Маргановић`` Милева Мојић, Милена Петровић 24 3.9
9 Центар за стручно усавршавање Шабац Милева Мојић, Милена Петровић 30 3.9
10 Центар за стручно усавршавање Чачак Милева Мојић, Милена Петровић 29 3.92
11 Техничка школа Ваљево Милева Мојић, Милена Петровић 30 3.85
12 ОШ Шаму Михаљ Милева Мојић, Милена Петровић 22 3.86
13 Школа за дизајн текстила, Београд Милева Мојић, Милена Петровић 30 3.87
14 Центар за стручно усавршавање Шабац Милева Мојић, Ана Ракић 22 3.96
15 ОШ "Жарко Зрењанин", Качарево Милева Мојић, Каролина Нешковић 29 3.98
16 Средња туристичка школа Београд Милева Мојић, Ана Ракић 30 3.95
17 ОШ "Урош Предић" Милева Мојић, Ана Ракић 30 3.97

Укупно учесника: 428 | Просечна оцена: 3.9