Добра припрема за час, успешан час

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 433  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Наташа Џаковић, Техничак школа; Јасмина Момчиловић, ОШ „Душан Радовић”

Наташа Џаковић, Техничак школа; Јасмина Момчиловић, ОШ „Душан Радовић”

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање знања о планирању и припремању образовно-васпитног рада у циљу развијања компетенција за индивидуализовани приступ настави. Усавршавање компетенција за поучавање и учење применом разноврсних облика и метода рада у настави.

Упознавање са таксономијама наставних циљева, врстама циљева и задатака Стицање знања о основним карактеристикама и начину примене наставних облика и метода Стицање знања о структури наставног процеса и типологији часова Разумевање природе процеса сазнавања у настави ради развијања компетенција за поучавање ученика у настави Процењивање и дискутовање о различитим проблемима из области планирања и припремања образовно-васпитног рада Препознавање адекватних наставих облика и метода којима се могу реализовати постављени циљеви часа Примена разноврсних облика и метода рада на часу са циљем индивидуализованог приступа ученицима

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Основе планирања образовно-васпитног рада 2. недеља Циљеви, облици рада, наставне методе и технике 3. недеља Карактеристике и функција уводног дела часа 4. недеља Карактеристике и функција средишњег дела часа 5. недеља Карактеристике и функција завршног дела часа Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 32

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 38 3.94
2 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 48 3.95
3 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 51 3.92
4 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 42 3.94
5 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 40 3.97
6 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 32 3.93
7 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 15 3.97
8 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 28 3.98
9 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 27 3.99
10 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 41 4
11 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 42 3.99
12 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 17 3.96
13 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 25 4
14 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 31 3.98
15 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 24 3.98
16 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 33 3.98
17 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 37 3.98
18 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 41 3.99
19 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 8 3.99
20 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 11 3.96
21 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 12 3.98
22 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 51 3.98
23 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 52 3.97
24 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 45 3.97
25 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 17 3.96
26 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 17 3.99
27 Наташа Џаковић, Јасмина Момчиловић 13 3.98

Укупно учесника: 838 | Просечна оцена: 3.97