Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Каталошки број програма: 64  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444,

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999,

Зорица Сорак, Мастер образовних политика, ОШ Станислав Сремчевић„;

Милован Павловић, Дипломирани мастер учитељ, диполомирани , Основна школа „Свети Сава„ Косовска Митровица; Мирјана Милчић, , ОШ ,,Станислав Сремчевић'';

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Смањење дискриминације путем превентивних школских активности.

- Упознати учеснике са појмом дискриминација - Оснажити учеснике да у својој пракси имплементрају ПРАВИЛНИК о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања - Мотивисати учеснике да креирају различите превентивне активности на нивоу установе - Указати учесницима на значају развоја антидискриминаторске културе у установи

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1) Уводни део семинара2) Појам дискриминације3) Имплементација ПРАВИЛНИКА1) Планирање и реализација превентивних активности у установиАнтидискриминаторска култура установеЗакључци и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.000 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Мићо Матовић" , Катићи , Ивањица Милован Павловић, Мирјана Милчић 25 3.83
2 Хотел Гранд, Ђулум 2, Крупањ Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.82
3 ОШ "Душан Томашевић Ћирко", Велика Жупа, Пријепоље Милован Павловић, Мирјана Милчић 22 3.81
4 ОШ "Ружа Ђорђевић Црна" Вељка Влаховића бр. 1 , Чортановци - Инђија Милован Павловић, Мирјана Милчић 22 3.8
5 ОШ "Вук Караџић" Српских владара 111, Пирот Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.86
6 Музичка школа "Др Војислав Вучковић" Београд (Стари Град) Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.97
7 Музичка школа "Др Војислав Вучковић" Београд (Стари Град) Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.89
8 Техничка школа Пријепоље, 4. децембра бр.3, Пријепоље Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.83
9 АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА, БЕОГРАД Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.88
10 ОШ "Јован Микић" ул. Саве Ковачевића бр. 16, Суботица Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.91
11 ОШ ''Десанка Максимовић'' - Чокот (Ниш) Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.92
12 ОШ ''Десанка Максимовић'' - Чокот (Ниш) Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.87
13 ОШ "Раде Кончар", Земун Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.84
14 ОШ "Доситеј Обрадовић" - Опово Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.94
15 ОШ "Михајло Младеновић Сеља" , Дудовица Милован Павловић, Мирјана Милчић 28 3.95
16 ОШ "Доситеј Обрадовић", Опово Милован Павловић, Мирјана Милчић 25 3.74
17 ОШ "Јован Јовановић Змај", Пландиште, Хајдучица Милован Павловић, Мирјана Милчић 28 3.92
18 ОШ ''Бранко Радичевић'' Витковац , Краљево Милован Павловић, Мирјана Милчић 19 3.87
19 ОШ "Божидар Миљковић" , Горњи Присјан бб , Власотинце Милован Павловић, Мирјана Милчић 20 4
20 "Гимназија" Ивањица Милован Павловић, Мирјана Милчић 19 0
21 Техничка школа, Ивањица Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 0
22 СОШ "Радивој Поповић" , Земун Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.95
23 ОШ" Вук Караџић" Адашевци Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 0
24 ПУ ''Марија Мунћан'' , Николе Тесле 5 , Мајданпек Милован Павловић, Мирјана Милчић 32 3.98
25 ОШ "Вук Караџић" Бадовинци Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.93
26 ОШ "Лаза Костић" Ковиљ Милован Павловић, Мирјана Милчић 15 4
27 ОШ "Свети Сава" Пирот Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.92
28 ОШ "Свети Сава" Пирот Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.95
29 ПУ "Дечија Радост", Ћуприја Милован Павловић, Мирјана Милчић 29 4
30 ПУ "Дечија Радост", Ћуприја Милован Павловић, Мирјана Милчић 21 3.99
31 Економска школа Пирот Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.98
32 Oш " Свети Сава " , Владичин Хан Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.95
33 ОШ "Доситеј Обрадовић" Пландиште Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.99
34 ОШ ''Љупче Николић'' , Алексинац Милован Павловић, Мирјана Милчић 30 3.88

Укупно учесника: 935 | Просечна оцена: 3.56