Интеграција, корелација и занимација

Каталошки број програма: 450  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Луција Тасић, , ОШ''Драгољуб Илић'' Драчић/Ваљево;

Луција Тасић, , ОШ''Драгољуб Илић'' Драчић/Ваљево; Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић„; Весна Сировљевић, , ОШ „Драгољуб Илић„ Драчић;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање наставника разредне наставе за практичну примену интегративне наставе у млађим разредима основне школе.

- Јачање професионалних компетенција наставника разредне наставе за тематско планирање на годишњем и месечном нивоу кроз хоризонтално и вертикално повезивање градива. - Упознавање са начином планирања интегративне наставе у школској документацији; - Припремање и реализација тематских дана. - Развијање креативности, функционалних знања и тимског рада наставника кроз извођење и примену интегративне наставе.

наставник разредне наставе
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данТеоријске основе интегративне наставе, тематско планирање, планирање у школској документацијиПисање припрема за тематски дан према моделу интегративне наставе, презентовање, коментар и закључакИскуства реализатора у примени интегративне наставеОсмишљавање креативне радионице за крај тематског данаПриказ блога Интеграција, корелација, занимација. Попуњавање евалуационих листа и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.500 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лешак Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.92
2 Косовска Митровица Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.91
3 Грачаница Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.98
4 Грачаница Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 4
5 ОШ "Благоје Радић", Зупче, Зубин Поток Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.97
6 ОШ "Вук Караџић", 38252 Шилово, Гњилане Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.88
7 ОШ "Вук Караџић", 38252 Шилово, Гњилане Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.89
8 ОШ "Вук Караџић", 38252 Шилово, Гњилане Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.92
9 ОШ "Иво Андрић" Прањани Луција Тасић, Весна Сировљевић 17 3.91
10 ОШ "Вук Караџић", Дворска 17-19, Вршац Луција Тасић, Весна Сировљевић 30 3.95
11 ОШ "Бата Булић" Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Луција Тасић, Лидија Виденовић 25 3.93
12 ОШ "Здравко Јовановић", Поћута Луција Тасић, Весна Сировљевић 24 4
13 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак Луција Тасић, Весна Сировљевић 30 3.98
14 ОШ "Стеван Филиповић", Радаљ бб, Радаљ Луција Тасић, Весна Сировљевић 30 3.99
15 Центар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1а, Шабац Луција Тасић, Весна Сировљевић 26 3.97
16 ОШ "Др Јован Цвијић" Јована Цвијића 9, Смедерево Лидија Виденовић, Весна Сировљевић 27 3.95
17 ПУ "Сунце" Доња Гуштерица Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.89
18 ПУ "Сунце" Доња Гуштерица Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.99
19 ОШ "Милован Глишић" Ваљевска Каменица Луција Тасић, Весна Сировљевић 30 3.97
20 ОШ "Илија Бирчанин" Ставе Луција Тасић, Весна Сировљевић 30 4
21 Обука се одржава путем Интернета Луција Тасић, Лидија Виденовић 15 3.84
22 Обука се одржава онлајн Луција Тасић, Лидија Виденовић 25 3.84

Укупно учесника: 609 | Просечна оцена: 3.94