Даровито дете у школи и шта са њим

Каталошки број програма: 194  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Данијела Обрадовић, Магистар психологије, ОШ„Десанка максимовић„ Ваљево ; Мира Јовановић, доктор педагошких наука , Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац;

Данијела Обрадовић, Магистар психологије, ОШ„Десанка максимовић„ Ваљево; Мира Јовановић, доктор педагошких наука , Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Обогаћивање знања наставника о феномену даровитости, сензибилизација наставног кадра на потребе и могућности даровитих ученика, као и стицање знања о облицима и методама васпитно-образовног рада са даровитим ученицима у основној школи

Стицање знања о природи феномена даровитости, о факторима развоја даровитости, о различитим типовима и нивоима даровитости, о специфичностима породичног и емоционалног статуса даровитих ученика, о даровитима који подбацују; унапређење наставничких вештина значајних за напредовање даровитих ученика, стицање знања о специфичним васпитно-образовним потребама даровитих, као и о методама и облицима васпитно- образовног рада са даровитим ученицима, укључујући и индивидуални образовни план за даровите ученике (ИОП3)

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данОтварање семинара, представљање учесника, појмовна одређења даровитостиПАУЗАНаучне концепције даровитостиПАУЗАНовија истраживања даровитости значајна за школску праксу и имплицитне теорије о даровитостиПАУЗАРазвој даровитости, типови и нивои даровитости2. данПородични и емоционални статус даровитог дететаПАУЗА Васпитно-образовне потребе даровитих ученикаПАУЗАИдентификација даровитих и облици васпитно-образовног рада са даровитим ученицима у основој школиПАУЗАИндивидуални образовни план за даровите ученике у основној школи; Подбацивање даровитих ученика

30

дана: 2
бодова: 16

Цена семинара по учеснику износи 2.500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Миодраговић" Београд Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 25 3.93
2 ОШ "Димитрије Туцовић" Чајетина Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 30 3.92
3 ОШ“Симеон Аранички“, Стара Пазова Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 30 3.75
4 Основна школа "IV краљевачки батаљон" Краљево Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 28 3.94
5 ОШ "Слободан Бајић Паја", Пећинци Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 29 3.89
6 Центар за стручно усавршавање Шабац Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 22 3.85
7 Основна школа "Вук Караџић", Сурчин Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 27 3.96
8 ОШ "Слободан Секулић", Ужице Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 17 3.88
9 Прва основна школа Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 30 4
10 ОШ "Сестре Илић", Ваљево - онлајн реализација Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 27 3.97
11 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац - online Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 20 3.91
12 Центар за стручно усавршавање Чачак Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 16 3.94
13 Основна школа Сава Керковић Љиг Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 20 3.99
14 Центар за стручно усавршавање Шабац - online Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 24 3.98
15 Центар за стручно усавршавање Чачак Данијела Обрадовић, Мира Јовановић 26 3.83

Укупно учесника: 371 | Просечна оцена: 3.92