Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Каталошки број програма: 731  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Љиљана Рељић, Васпитач , ПУ Наше дете; Снежана Цветковић, васпитач, ПУ„ Наше дете „ Шабац;

Љиљана Рељић, Васпитач , ПУ Наше дете; Снежана Цветковић, васпитач, ПУ„ Наше дете „ Шабац; Тијана Јовичић, васпитач, ПУ "Наше дете"

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање знања о унапређењу квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала . Упознавање са карактеристикама ручно израђених дидактичких материјала и уочавање могућности њихове самосталне израде.

Усвајање знања о дечијем развоју и напредовању применом дидактичких игара уз употребу ручно израђених дидактичких материјала : развоја фине моторике, практичних вештина, логичко-математичког мишљења, упознавања света око нас, развоја говора, развоја пажње и концентрације. Обука и развијање стваралачког потенцијала учесника семинара активним учешћем на радионицама за израду и примену дидактичких материјала у васпитно-образовном раду. Стварање подстицајне средине за игру и учење едукацијом и оспособљавањем учесника за израду дидактичких материјала рециклирањем амбалаже.

васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика

1. дан1. Средина за игру и учење2. Дете и подстицајна срединапаузаПодстицајно окружење за игру и учење у предшколским установама4. Од теорије до праксепауза5. Примена ручно израђених дидактичких материјала у праксипауза6. ,, Паметне табле „–едукативно дидактички материјали-модел интегрисаног учењаРадионица: Моја ,,паметна„ играчка2. данНаправи сам -дидактички материјал за децу Радионице –практичан рад1. Дидактичке играчке и материјали за развој фине моторикепауза2. Дидактичке играчке и материјали за развој практичних вештина-практични радпауза3. Мозгалице -дидактичке играчке и материјали за развој логичко-математичког мишљења пауза4. Сензорне карте -дидактичке играчке и материјали за подстицај сензорног развоја 5. Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Цена семинара по учеснику износи 2.500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Слава Ковић" Богатић Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.99
2 ПУ "Радост" Врњачка Бања Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.87
3 Предшколска установа „Наше дете“ Шабац Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.98
4 Предшколска установа "Чаролија" Вршац Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.98
5 Предшколска установа "Чаролија" Вршац Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.99
6 Предшколска установа „Наше дете“ Шабац Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 25 4
7 Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.99
8 Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ Краљево Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.94
9 ПУ "Невен" Прокупље Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.99
10 ПУ "Невен" Прокупље Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.99
11 ПУ "Младост" Нови Пазар Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.99
12 Предшколска установа "Црвенкапа", Мали Зворник Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.98
13 Предшколска установа "Полетарац", Алибунар Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 4
14 Предшколска установа "Лане" Дољевац Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.99
15 ПУ "Звездара" Београд Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.98
16 ПУ "Нада Наумовић" Крагујевац Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.98
17 ПУ "Бајка", Нови Кнежевац Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.99
18 ПУ "Бајка", Ивањица Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.96
19 ПУ "Мајски цвет" Велико Градиште Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 4
20 Регионални центар Ужице Љиљана Рељић, Снежана Цветковић, Татјана Јовичић 30 3.97
21 Дефектолошко - психолошки центар "Фидо центар", Нови Сад Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 20 3.94
22 Шабац (on line) Љиљана Рељић, Снежана Цветковић, Татјана Јовичић 20 4
23 Центар за стручно усавршавање Шабац - online Zoom Љиљана Рељић, Снежана Цветковић, Татјана Јовичић 13 3.99
24 Центар за стручно усавршавање Шабац - online zoom Љиљана Рељић, Снежана Цветковић, Татјана Јовичић 26 3.98
25 Шабац - онлајн Љиљана Рељић, Снежана Цветковић, Татјана Јовичић 28 3.99
26 Центар за стручно усавршавање Шабац - Zoom on line Љиљана Рељић, Снежана Цветковић, Татјана Јовичић 11 3.98
27 ПУ "Цветић" , Петроварадин Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 11 3.95
28 Центар за стручно усавршавање Шабац - Zoom on line Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 28 4
29 Центар за стручно усавршавање Шабац - Zoom on line Љиљана Рељић, Снежана Цветковић, Татјана Јовичић 27 4
30 Шабац on line преко ZOOM платформе Љиљана Рељић, Снежана Цветковић 30 3.98
31 ПУ "Наше дете", Шабац Љиљана Рељић, Татјана Јовичић 30 3.98

Укупно учесника: 839 | Просечна оцена: 3.98