„Oрганизација рада дечјег кампа”

Каталошки број програма: 609  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић„; Михајило Јоксимовић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Мито Игумановић„; Бојана Ерчић, Професор разредне наставе, ОШ „Мито Игумановић„;

Михајило Јоксимовић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Мито Игумановић„; Бојана Ерчић, Професор разредне наставе, ОШ „Мито Игумановић„; Милан Ђукић, Професор разредне наставе, ОШ „Мито Игумановић„;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних компентенција просветних радника у циљу квалитетне организације дечјег кампа и развијање свести просветних радника о значају организације рада дечјег кампа

Упознавање полазника семинара са начинима - очувања, подстицања и унапређивања здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја; - стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног времена; - проширивања постојећих и стицања нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу - развијање еколошке свести и подстицање учесника на лични и колективни ангажман у заштити природе; - социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; - коришћење сеоских школа за планирања и извођења наставе у природи у руралним срединама

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Појам издвојеног одељења, дечјег кампа, организација рада дечјег кампа2. Радионице (ткање, биљке, дечије чобанске игре)3. Дечји камп и образовни туризам

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.200 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "II шумадисјки одред", 8. октобра 10, Марковац Михајило Јоксимовић, Бојана Ерчић, Милан Ђукић 30 3.95

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.95