Сарадња васпитно образовних установа и Центра за социјални рад у породично-правној заштити деце и ученика од свих облика дискриминације и етиологији поремећаја у понашању

Каталошки број програма: 213  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Марија Ранђеловић, доктор наука, ДУСШ;

Марија Ранђеловић, доктор наука, ДУСШ; Јаворка Ранђеловић, , Центар за социјални рад Ниш;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Проф. оснаживање запослених у образ. за рано откривање и класификацију поремећаја у понашању деце и ученика свих узраста, као и стицање компетен. за сарадњу са установама соц. заштите у породично-правној заштити деце и ученика од свих облика дискр.

Упознавање учесника са класификацијом и етиологијом поремећаја деце и ученика у понашању. Упознавање учесника са феноменологијом поремећаја у понашању. Елементи педагошке дијагностике. Оспособљавање за социјалнопедагошке интервенције, институцијски однос и практична ограничења. Упознавање учесника са законским прописима функција и подручја рада као и облицима узајамног деловања васпитно-образовне установе и центра за социјални рад у поступку породично-правне заштите деце и ученика од занемаривања, злостављања и осталих облика дискриминације. Развијање свести о неопходности познавања и праћења законске регулативе у области образовања и социјалне заштите деце и ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан1. Сарадња васпитно образовних установа и Центра за социјални рад у породично-правној заштити деце2.Однос Породичног закона и закона и прописа у области образовања3. Упознавање учесника са законским прописима функција и подручја рада4.Решавање и представљање задатих педаг. ситуац. и соц..-педаг. интервенција, по групама

30

дана: 1
бодова: 8

Цена за групу од 30 учесника је 2000 динара по учеснику. Спецификација цене: - ауторски хонори (10 000 по аутору, по дану); - трошкови освежења и ручка; - путни трошкови и смештај реализатора; - штампани материјали за учеснике; - трошкови организатора семинара; - порез.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Бор Марија Ранђеловић, Јаворка Ранђеловић 30 3.84
2 Дом ученика "Пане Ђукић Лимар" Крушевац Марија Ранђеловић, Јаворка Ранђеловић 15 3.82
3 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Соња Маринковић", Илије Бирчанина 70, 12000 Пожаревац Марија Ранђеловић, Јаворка Ранђеловић 18 3.74

Укупно учесника: 63 | Просечна оцена: 3.8