ДРАМСКЕ ИГРЕ – ПОДРШКА ПОСЕБНОСТИ И РАЗЛИЧИТОСТИ

Каталошки број програма: 705  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Ранка Маринковић, , пензионер; Ангелина Матацун, , ПУ„Др Сима Милошевић„Земун

Биљана Максимовић, , ПУ „Дечја радост„ Панчево; Ранка Маринковић, , пензионер; Ангелина Матацун, , ПУ„Др Сима Милошевић„Земун

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање компетенција васпитача за подстицање дечјег стваралачког изражавања,стваралачког мишљења и неговања климе подршке посебности и различитости путем драмске игре.

Проширивање знања о примени драмске игре и подстицању дечјег стваралачког изражавања и стваралачког мишљења: -Развијање способности препознавања дечјих аутентичних потреба, осећања и снага; -јачање вештина асертивне конструктивне комуникације путем драмске игре -Унапређивање процеса креирања реализације драмских игара и активности ради планирања подршке засноване на снагама детета

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данДрамске вежбе и игреСлободне драмске игреЗначај стварања климе поверења и прихватања без процењивањаДечија искуства и дечији стваралачки израз

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Велико Градиште, ОШ „Иво Лола Рибар” Ранка Маринковић, Ангелина Матацун 30 3.97
2 Велико Градиште, ОШ „Иво Лола Рибар” Ранка Маринковић, Ангелина Матацун 7 4
3 Београд, Маршала Бирјузова 3-5/VI Ранка Маринковић, Ангелина Матацун 17 3.99
4 ОШ "Бошко Буха" Београд Ранка Маринковић, Ангелина Матацун 30 3.92
5 ПУ "Милка Диманић" Власотинце Ранка Маринковић, Ангелина Матацун 28 4

Укупно учесника: 112 | Просечна оцена: 3.98