Примена полигона у обуци скијања ученика основних и средњих школа

Каталошки број програма: 1014  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, ,

Ирена Обрадовић, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, 062333400,

Роберт Ропрет, ванредни професор, Факултет спорта и физичког васпитања;

Роберт Ропрет, ванредни професор, Факултет спорта и физичког васпитања; Владимир Радојичић, , ;

физичко васпитање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Побољшање методичке, безбедоносне и организационе компетентности наставника у обуци скијања применом савремених средстава и полигонa

Упознавање са савременим реквизитима, методичким помагалима, моторичким играма, улози анимације и поставки полигона у обуци скијања. Улога наставника и комуникационих вештина у обуци скијања. Мере безбедности у раду.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија

1. данУлога моторичких игара и реквизита у привикавању на опрему (теоријско предавање)Примена моторичких игара и реквизита у почетној обуци скијања (теоријско предавање)Примена полигона у напредној обуци скијања (теоријско предавање)Практична примена моторичких игара, реквизита и полигона у обуци скијања (практичан рад на снегу)

20

дана: 1
бодова: 8

3700 дин. Цена покрива трошкове пута, смештаја, ски карте, закуп простора за рад на снегу, закуп сале за предавања и хонорара за предавача и сарадника, трошкови штампања и коричења писаног материјала, припреме и копирања видео материјала, амортизација реквизита