Интернет учионица

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 630  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Радмила Николић, Економска школа „Нада Димић” Земун; Ивица Жупањац, ОШ „Милун Ивановић”, Ушће

Радмила Николић, Економска школа „Нада Димић” Земун; Ивица Жупањац, ОШ „Милун Ивановић”, Ушће; Зоран Милојевић, Економско трговинска школа Бор; Лазар Ранђеловић, Образовно креативни центар, Бор; Александра Николић, Дипл. инжењер електротехнике, Машинско-електротехничка школа Бор; Елена Спасић Митрановић, дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Бор; Иван Милутиновић, Дипл. инжењер електротехнике, Машинско-електротехничка школа Бор; Иван Живковић, мастер професор технике и информатике, ОШ “Бранко Радичевић” Бор; Александра Ристић, Дипл. инжењер електротехнике, Машинско-електротехничка школа Бор; Југослава Лулић, професор југословенске књижевности, Техничка школа „9. мај“, Бачка Паланка; Марија Ђокић, професор клавира, Музичка школа “Исидор Бајић”; Марија Рафајловић Стојковић, Професор математике, Основна школа “Трећи крагујевачки батаљон”; Милош Милосављевић, Дипл. инжењер машинства, ОШ “Радоје Домановић”; Златица Геров, мастер инж. машинства - педаг саветник, Техничка школа, Књажевац

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за коришћење дигиталне технологије за креирање флексибилне онлајн средине за учење која одговара ученицима различитих потреба и омогућава подучавање по мери детета.

Подизање свести учесника о важности употребе интернета и специјализованих интернет алата као онлајн учионице. Јачање професионалних компентенција наставника за примену технологије у циљу подстицања виших когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности. Оспособљавање учесника за коришћење Гугл учионице за подршку заједничког учења, како би ученици у групи решавали проблеме и креирали дигиталне образовне садржаје. Коришћење дигиталних алатки у Гугл учионици за имплеметацију различитих сумативних и формативних стратегија процене напретка ученика, укључујући тестирање у онлајн окружењу, предају задатака и е-портфолија. Оспособљавање наставника за примену унутарпредметне и међупредметне интеграције наставних садржаја.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. недеља Виртуелне учионице и комуникација путем интернета 2. недеља Креирање и подешавање Гугл учионице 3. недеља Управљање Гугл учионицом 4. недеља Праћење постигнућа ученика у Гугл учионици Анализа рада на семинару

30

недеља: 4
бодова: 32

2.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Радмила Николић, Ивица Жупањац 15 3.78
2 Радмила Николић, Ивица Жупањац 11 3.95
3 Радмила Николић, Ивица Жупањац 21 3.93
4 Радмила Николић, Ивица Жупањац 15 3.99
5 Радмила Николић, Ивица Жупањац 15 3.97
6 Радмила Николић, Ивица Жупањац 14 3.91
7 Радмила Николић, Ивица Жупањац 11 3.96
8 Радмила Николић, Ивица Жупањац 11 3.96
9 Радмила Николић, Ивица Жупањац 33 3.99
10 Радмила Николић, Ивица Жупањац 15 3.99
11 Радмила Николић, Ивица Жупањац 26 4
12 Радмила Николић, Ивица Жупањац 14 4
13 Радмила Николић, Ивица Жупањац 42 3.98
14 Радмила Николић, Ивица Жупањац 52 3.99
15 Радмила Николић, Ивица Жупањац 57 3.99
16 Радмила Николић, Ивица Жупањац, Зоран Милојевић, Лазар Ранђеловић 109 3.98
17 Радмила Николић, Ивица Жупањац, Зоран Милојевић, Лазар Ранђеловић, Александра Николић, Елена Спасић Митрановић, Иван Милутиновић, Иван Живковић, Александра Ристић, Југослава Лулић, Марија Ђокић, Марија Рафајловић Стојковић, Милош Милосављевић, Златица Геров 369 3.98
18 Радмила Николић, Ивица Жупањац, Зоран Милојевић, Лазар Ранђеловић 115 3.98
19 Радмила Николић, Ивица Жупањац, Зоран Милојевић, Лазар Ранђеловић 103 3.99
20 Радмила Николић, Ивица Жупањац 30 3.97
21 Радмила Николић, Ивица Жупањац, Зоран Милојевић 82 3.98
22 Радмила Николић, Ивица Жупањац, Зоран Милојевић 66 3.98
23 Радмила Николић, Ивица Жупањац 18 3.98
24 Радмила Николић, Ивица Жупањац, Зоран Милојевић 65 3.97
25 Радмила Николић, Ивица Жупањац 24 3.97
26 Радмила Николић, Ивица Жупањац 9 3.99
27 Радмила Николић, Ивица Жупањац 15 3.95
28 Радмила Николић, Ивица Жупањац 10 3.97

Укупно учесника: 1367 | Просечна оцена: 3.97