Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Каталошки број програма: 624  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, УФ у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу; Миленко Кундачина, доктор педагошких наука, Свеучилиште Херцеговина у Мостару (живи у БГ);

Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, УФ у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу; Миленко Кундачина, доктор педагошких наука, Свеучилиште Херцеговина у Мостару (живи у БГ);

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Проширивање знања о акционом истраживању и оспособљавање наставника и васпитача за његову примену у процесу самовредновања рада школе/установе и свога рада.

Упознавање са начинима примене акционог истраживања у раду школе/предшколске установе и раду наставника и васпитача. Развијање компетенција наставника и васпитача за реализацију акционог истраживања и имплементацију резултата за унапређивање васпитно-образовног рада и квалитета рада установе. Примена резултата акционих истраживања у процесу самовредновања рада школе/установе и рада наставника и у изради акционих планова унапређења установе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПојам, врсте, особине, акционог истраживањаСамовредновање рада школе/предшколске установе Примена акционог истраживања у самовредновању рада школе/установеИзрада акционог плана

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1400 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Свилајнац Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 17 3.92
2 Медицинска школа, Немањина 148, Ужице Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 27 3.93
3 МШ "Миленко Живковић", Бранка Крсмановића 47, Параћин Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 24 3.9
4 Средња стручна школа, Ћирила и Методија 29, Пирот Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 28 3.56
5 ОШ "Борислав Пекић", Данила Лекића Шпанца 27, Београд Миленко Кундачина 27 3.58
6 ОШ "Вук Караџић" 22. септембра 13, Кладово Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 30 3.92
7 ОШ "Никола Тесла" Јована Јовановића Змаја 1, Винча Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 26 3.93
8 ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг рудара бб, Алексиначки Рудник Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 27 3.86
9 ОШ "Др Јован Цвијић" 7. јула 10, Зрењанин Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 30 3.73
10 ТРЦ "Момчило Чековић" Коштунићи Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 20 3.89
11 Школа за дизајн текстила и коже, Вука Караџића бб, Нови Пазар Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 30 3.9
12 ОШ "Авдо Међедовић" Дубровачка бб, Нови Пазар Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 30 3.9
13 ОШ "Халифа бин Заид ал Нахјан" Дојевиће бб, Нови Пазар Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 30 3.87
14 ОШ "Меша Селимовић" Стевана Немање бб, Нови Пазар Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 26 3.92
15 ОШ "Авдо Међедовић" Дубровачка бб, Нови Пазар Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 25 3.92
16 ОШ "Арсеније Лома", Ломина 1, Рудник Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 20 3.95
17 ОШ "Милан Благојевић", 4. децембар 35, Лучани Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 30 3.86
18 Средња школа "Драгачево", Републике бб, Гуча Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 28 3.83
19 ОШ "II шумадијски одред", 8. октобар, Марковац Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 21 3.95
20 Путем Интернета Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 30 4
21 Путем Интернета Јелена Стаматовић, Миленко Кундачина 29 3.94

Укупно учесника: 555 | Просечна оцена: 3.87