Наставник као кључни фактор успешне наставе

Каталошки број програма: 45  

Не

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет, Браће Љубинковић 82, (Петровчић) Сурчин, Београд, vmsvet@vektor.net, 0118438759, , 0118438759

Марина Бунчић, seminarivmsvet@gmail.com, 0114120434, 0641475865,

Весна М. Петровић, доктор наука, Факултет педагошких наука у Крагујевц; Марина Бунчић, дипломирани психолог – педагог; , ОШ "Милан Ракић"; Слободан Малушић, специјалиста педагогије, ; Милена Опарница, психолог, Центар за едукацију „Свет раста„;

Марина Бунчић, дипломирани психолог – педагог; , ОШ "Милан Ракић"; Слободан Малушић, специјалиста педагогије, ; Милена Опарница, психолог, Центар за едукацију „Свет раста„;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећање компетенција наставника за успешно управљање разредом и извођењем квалитетне наставе

1. Освешћивање наставника за потребом да прихвате нову улогу у настави, стиче нове и усавршава постојеће компетенције 2. Упознавање наставника са захтевима савремене наставе оријентисане на реализацију циљева и исхода 3. Упознавање наставника са важним факторима на нивоу одељења који утичу на ученичко постигнуће 4. Оспособљавање наставника да у одељењу ствара климу погодну за учење 5. Оспособљавање наставника за ефикасније решавање васпитних проблема у одељењу

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у тему семинара и објашњење концепта управљање разредом (classroom management)Наставник као кључни фактор успешног наставног процесаФактори на нивоу одељењаФактори на нивоу одељења - наставак теме2. данМодели разредне дисциплинеЕмоционално управљање разредомПримена реституције у школи

30

дана: 2
бодова: 16

Цена за групу од 30 учесника је 90 000,00 динара и обухвата надокнаде предавачима, путне трошкове, радни материјал, потрошни материјал, техничку подршку, организационе трошкове и трошкове издавања сертификата. Цена за групу од 15 учесника је 4 000,00 динара по особи.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ул. Цара Душана бб, Чачак Марина Бунчић, Слободан Малушић 30 3.79
2 Oсновна школа "Краљ Петар II Карађорђевић", Марушићева 8, Београд Марина Бунчић, Милена Опарница 29 3.6
3 Медицинска школа "Надежда Петровић", Наде Димић 4, Земун, београд Марина Бунчић, Милена Опарница 30 3.62
4 Карловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића 2, Сремски Карловци Марина Бунчић, Милена Опарница 29 3.56

Укупно учесника: 118 | Просечна оцена: 3.64