Мала школа великог здравља – вежбе и игре духа тела

Каталошки број програма: 248  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Наташа Николић , магистар, Центар за културу и образовање Раковица; Павле Ковачевић, доктор медицинских наука, академик, Медицински факултет ;

Павле Ковачевић, доктор медицинских наука, академик, Медицински факултет ; Наташа Николић , магистар, Центар за културу и образовање Раковица

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Стицање знања о савременим методама чувања и унапређивања физичког, психичког, емотивног, полног и социјалног здравља ученика и свих одраслих који учествују у васпитно- образовном раду.

Развијање свести о одговорности одраслих за здравље деце; Стицање знања о основним физичким, психичким, емотивним, полним и социјалним карактеристикама деце у периоду раста и развоја; Усвајање знања о стицању навика здравог живота у породици и школи учењем најважнијих принципа; Усвајање знања о могућностима пропагирања здравог живота у наставним и ваннаставним активностима у сарадњи са породицама и друштвеном средином; Усвајање нових метода и поступака очувања здравља, превазилажења евентуалних проблема и проналажења изузетног својства; Унапређивање потенцијала применом нових метода и поступака, стицањем нових навика у животу, раду и стваралаштву.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЗначај физичког, психичког, емотивног, полног и социјалног васпитања у наставном процесуМудрост живљењапаузаСинтеза духа и тела – примена нових метода и поступака у циљу јачања здравља и виталностиПАУЗАСтратегија развоја детета2. данСве се учи све се вежбаПАУЗАМоћ похвалеПАУЗАЧовек и човечицаПАУЗА

30

дана: 2
бодова: 15

Цена семинара по учеснику износи 2 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај", Немањина 28/2, Савски венац Павле Ковачевић 15 3.78
2 Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај", Немањина 28/2, Савски венац Павле Ковачевић 15 3.84
3 ОШ "Сестре Павловић"- Белановица Павле Ковачевић 15 3.95
4 ОШ "Сестре Павловић"- Белановица Павле Ковачевић 15 4
5 ОШ "Ђуро Стругар" Нови Београд Павле Ковачевић 15 3.94
6 ОШ "Ђуро Стругар" Нови Београд Павле Ковачевић 15 3.91
7 Центар за стручно усавршавање Шабац Наташа Николић , Павле Ковачевић 29 3.88

Укупно учесника: 119 | Просечна оцена: 3.9