Обележавање значајних датума у настави

Каталошки број програма: 509  

Не

Удружење наставника Доситеј Обрадовић, Олге Алкалај 4, udruzenje.dositej@hotmail.com, 0642828154, 0603243478,

Драгана Мишић, udruzenje.dositej@hotmail.com, 0116167809, 0642828154,

Драгана Мишић, , ОШ "Јелена Ћетковић" и Шеста београдска гимназија; Барбара Ивковић, , ОШ "Јован Шербановић", Средња школа "Младост";

Драгана Мишић, , ОШ "Јелена Ћетковић" и Шеста београдска гимназија; Барбара Ивковић, , ОШ "Јован Шербановић", Средња школа "Младост"

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање квалитета наставе уз примену различитих метода и техника рада.Јачање свести о важности културе сећања и обележавања важних датума.Оснаживање компетенција наставника за прилагођавање реформским процесима у Европи.Јачање примера добре праксе.

Оснаживање наставника за реализацију наставних садржаја помоћу обележавања важних датума. Оснаживање наставничких компетенција за употребу различитих модела стицања знања и вештина. Оспособљавање наставника да код ученика развијају функционално знање у складу са савременим образовним потребама. Подизање свести свих чинилаца образовања о неговању културе сећања. Јачање наставничких компетенција за примену хоризонталне и вертикалне корелације међу предметима. Праћење иновација у систему образовања и васпитања и прилагођавање реформским тенденцијама образовања у Европи. Повезивање са локалном заједницом и стручним удружењима уз њихову већу улогу у наставном процесу. Веће присуство медија у извештавању о примерима добре праксе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводни деоДефинисање важних датумаДефинисање метода и техника рада усмерених ка ученикуПауза за освежењеРеализација приказа једног важног догађаја кроз више модела наставеРеализација примера корелације на једном одабраном догађајуПауза за ручакДефинисање исхода и стандарда кроз планирани датум/догађај који би се реализоваоДефинисање корака и активности којима се јачају компетенције ученикаПауза за освежењеДефинисање датума догађаја који ће се практично реализовати и прави стратегија маркетинга школеДискусија и евалуација обуке првог дана2. данСумирање ефеката првог дана обукеПримери добре праксеПауза за освежењеПрезентација практично реализованог догађаја са претходног дана обукеПауза за ручакДискусија на тему искуства учесника у обуциПрепорука за корисникеПауза за освежењеОдабир материјала за сајт/блогЕвалуација обуке и подела уверења

30

дана: 2
бодова: 16

Група од 30 учесника = 75.000,00 2 реализатора х 2 дана = 2х(2х10.000,00)= 40.000,00 бруто износ Штампани материјал и папир за радионице 10.000,00 бруто износ Путни трошкови и освежење за време обуке 10.000,00 бруто износ Трошкови одржавања сајта, блога и фб странице 10.000,00 бруто износ Трошкови издавања сертификата 5.000,00 бруто износ Цена појединачно по учеснику 2500 динара бруто.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа "Младост", Млавска 14, Петровац на Млави Драгана Мишић, Барбара Ивковић 1 3.93
2 ООШ "Владислав Рибникар", Београд, Краља Милутина 10 Драгана Мишић, Барбара Ивковић 29 3.9
3 Техничка школа, Хомољска 1, Жагубица Драгана Мишић, Барбара Ивковић 25 3.85
4 ОШ "Свети владика Николај" Брадарац, Светосавска бб Драгана Мишић, Барбара Ивковић 24 3.83
5 OŠ "22. oktobar" Surčin Драгана Мишић, Барбара Ивковић 25 3.8
6 ОШ "Владислав Рибникар" Београд Драгана Мишић, Барбара Ивковић 30 3.94
7 Пољопривредна школа, Ваљево, Владике Николаја 54 Драгана Мишић, Барбара Ивковић 22 3.77
8 ОШ "Павле Савић" Београд Драгана Мишић, Барбара Ивковић 27 3.82
9 ОШ "Ослободиоци Београда" Прерадовићева 2 Драгана Мишић, Барбара Ивковић 30 3.7

Укупно учесника: 213 | Просечна оцена: 3.84