ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Каталошки број програма: 518  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Светлана Димитријевић, Професор разредне наставе, ОШ „ Јанко Веселиновић„ Шабац;

Светлана Димитријевић, Професор разредне наставе, ОШ „ Јанко Веселиновић„ Шабац; Гордана Марковић-Сакић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Анта Богићевић” Лозница;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставничких компетенција зa микропланирање наставе/учења оријентисане на исходе

Оспособљавање учесника: • да разумеју улогу и значај исхода; • да формулишу специфичне, оствариве, временски ограничене и мерљиве исходе, усмерене на активности; • да бирају и усклађују са исходима методе, ресурсе и релевантне активности ученика; • да планирају оцењивање и формулишу критеријуме за праћење и вредновање постигнућа на основу исхода

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан ШТА ЖЕЛИМО И ОЧЕКУЈЕМО ДА УЧЕНИЦИ НАУЧЕ паузаУЛОГА ИСХОДА ЈЕ ДА ОМОГУЋЕ РАЗУМЕВАЊЕ И ОЛАКШАЈУ КОМУНИКАЦИЈУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКАпаузаОД ИСХОДА ЗАВИСИ ИЗБОР И ОРГАНИЗОВАЊЕ АКТИВНОСТИ УЧЕЊА2. данОД ИСХОДА ЗАВИСИ ИЗБОР ОДГОВАРАЈУЋИХ РЕСУРСА ЗА УЧЕЊЕ пауза ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАСНОВАНО НА ИСХОДИМАпаузаАНАЛИЗА СКИЦА И ВИДЕО ЗАПИСА ЧАСА

30

дана: 2
бодова: 16

Цена семинара по учеснику износи 2.500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој у запослених у образовању Ужице Светлана Димитријевић, Гордана Марковић-Сакић 28 3.95
2 Центар за стручно усавршавање Шабац Светлана Димитријевић, Гордана Марковић-Сакић 28 3.9
3 ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица Светлана Димитријевић, Гордана Марковић-Сакић 30 3.51
4 ОШ "Вук Караџић" Бадовинци Светлана Димитријевић, Гордана Марковић-Сакић 29 3.96
5 ОШ "Жарко Зрењанин" Велико Лаоле Светлана Димитријевић, Гордана Марковић-Сакић 27 3.84
6 Центар за стручно усавршавање Шабац Светлана Димитријевић, Гордана Марковић-Сакић 27 3.97
7 Центар за стручно усавршавање Кикинда Светлана Димитријевић, Гордана Марковић-Сакић 14 3.93
8 Центар за стручно усавршавање Шабац Светлана Димитријевић, Гордана Марковић-Сакић 30 4
9 Техничка школа са домом ученика Апатин Светлана Димитријевић, Гордана Марковић-Сакић 23 3.99
10 ОШ "Лаза К. Лазаревић", Шабац Светлана Димитријевић, Гордана Марковић-Сакић 30 4
11 ОШ "Мика Митровић" Богатић Светлана Димитријевић, Гордана Марковић-Сакић 30 3.95

Укупно учесника: 296 | Просечна оцена: 3.91