ТЕСТОВИ ЗНАЊА У ФУНКЦИЈИ OЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА

Каталошки број програма: 580  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Миленко Кундачина, доктор педагошких наука, Свеучилиште Херцеговина у Мостару, живи у БГД; Вељко Банђур, доктор педагошких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду;

Миленко Кундачина, доктор педагошких наука, Свеучилиште Херцеговина у Мостару, живи у БГД; Вељко Банђур, доктор педагошких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних компетенција полазника за праћење и вредновање образовних постигнућа ученика и објективнију и валиднију проверу знања тестовским задацима и провера искустава наставника на научно утемељен начин.

Да полазници унапреде компетенције у изради тестова у односу на захтеве за облике тестовских задатака, нивое тежине, метододолошко-дидактичке захтеве, образовне стандарде и захтеве Блумове таксономије; Да знају утврдити метријске карактеристике тестовских задатака; Да знају претварити бодове у школске оцене и графички представити резултате теста знања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данМерење знања тестовима. Полазне основе за израду теста знањаВрсте задатака у тестовима знањаИзрада теста знања2. данTeстирањеАјтем анализа тестовских задатака Квалитативна анализа задатака и оцењивање теста знањаГрафичко представљање резултата на тесту знања и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 2.100 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Др Арчибалд Рајс", Патриса Лумумбе 15, Београд Миленко Кундачина, Вељко Банђур 30 3.86
2 ОШ "Станоје Миљковић", Маршала Тита 199, Брестовац Миленко Кундачина, Вељко Банђур 30 3.74

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.8