Мој час – учење за трећи миленијум

Каталошки број програма: 489  

Не

Основна школа Матко Вуковић, Руђера Бошковића 1,Суботица, osmatkov_su@mts.rs, 0244562573, ,

Светлана Илијашевић, ilijasevicsvetlana@gmail.com, 0244561377, 0608556022,

Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић„; Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић„;

Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић„; Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић„;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање нивоа компетенција наставника за постизање оптималног нивоа индивидуализације наставног процеса ради развијања општих компетенција ученика

Сагледавање предности индивидуализације за успешност подучавања; Унапређивање знања наставника о општим компетенцијама ученика и како их развијати; Оснаживање наставника за планирање, праћење и вредновање наставног часа у складу са стандардима квалитета наставе и учења; Упознавање са карактеристикама ученика од значаја за индивидуализацију наставе; Стицање знања о психолошким принципима учења и мотивационим профилима ученика и њихово повезивање са индивидуализацијом подучавања; Развијање вештина наставника за креирање сопствене стратегије подучавања у конкретном одељењу; Развијање свести о значају повратне информације и препоруке ученику за даље учење и стицање вештина да се исте дефинишу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данИндивидуализација наставе - од законске регулативе до праксеПланирање наставе - стандарди, компетенције, специфичности одељењаПредуслови упешног подучавања базираног на индивидуализацијиПовратна информација и препорука ученику за даље учење

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику за групу од 26 до 30 учесника -1 200,00 динара; Цена по учеснику за групу од 21 до 25 учесника - 1 500,00 динара; Цена по учеснику за групу од 15 до 20 учесника -2 100,00 динара. Цена укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Трговачка школа, Хиландарска 1, Београд Наташа Турунташ, Марина Павловић 29 3.93
2 Трговачка школа, Хиландарска 1, Београд Наташа Турунташ, Марина Павловић 22 3.94
3 ОШ "Матко Вуковић", Руђера Бошковића 1, Суботица Наташа Турунташ, Марина Павловић 27 3.96
4 ОШ "Соња Маринковић", Јо Лајоша 78, Суботица Наташа Турунташ, Марина Павловић 28 3.97
5 Гимназија "Свети Кирило и Методије", Димитровград Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.97
6 Медицинска школа, Е.Н.Максимовића бр.22, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 21 3.95
7 Медицинска школа, Е.Н.Максимовића бр.22, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 20 3.92
8 Медицинска школа, Наде Димић бр.4, Земун Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.87
9 Медицинска школа, Наде Димић бр.4, Земун Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.94
10 Средња школа "Драгачево", Републике бб, Гуча Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.9
11 Средња школа "Свети Трифун" са домом ученика, Крушевачка 8-10, Александровац Наташа Турунташ, Марина Павловић 27 3.98
12 Средња школа "Свети Трифун" са домом ученика, Крушевачка 8-10, Александровац Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.93
13 ОШ "Др Драгиша Мишовић", Булевар Вука Караџића 1, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.87
14 Прехрамбено - угоститељска школа, Стоје Тошић 23, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.94
15 Машинско- саобраћајна школа, Др Драгише Мишовића 146, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 18 3.96
16 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.9
17 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.93
18 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд Наташа Турунташ, Марина Павловић 21 3.95
19 Економско- трговинска школа, Кнеза Милоша 12, Сопот Наташа Турунташ, Марина Павловић 26 3.9
20 Економско- трговинска школа, Кнеза Милоша 12, Сопот Наташа Турунташ, Марина Павловић 25 3.9
21 Медицинска школа, Наде Димић бр.4, Земун Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.95
22 ОШ "Котража", Котража Наташа Турунташ, Марина Павловић 22 3.99
23 ОШ "Владислав Петковић Дис", Заблаће, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.88
24 ОШ "Иво Андрић", Прањани Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.97
25 ОШ "Милица Павловић", Е.Н.Максимовића 18, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 22 3.91
26 ОШ "Прењина", 32212 Прељина Наташа Турунташ, Марина Павловић 27 3.97
27 Правно- биротехничка школа "Димитрије Давидовић", Земун Наташа Турунташ, Марина Павловић 29 3.91
28 ОШ "Јован Дучић", Роћевићи Наташа Турунташ, Марина Павловић 18 3.94
29 Електротехничка школа "Никола Тесла", Краљице Наталије 31, Београд Наташа Турунташ, Марина Павловић 27 3.92
30 Гимназија "Вељко Петровић", Сомбор Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.88
31 Медицинска школа, Наде Димић бр.4, Земун Наташа Турунташ, Марина Павловић 29 3.95
32 Гимназија "Стеван Пузић", Партизанска бб, Рума Наташа Турунташ, Марина Павловић 24 3.91
33 ОШ "Академик Миленко Шушић", Пионирска 5, Гуча Наташа Турунташ, Марина Павловић 29 3.95
34 Средња школа "Лапово", С.Марковића 43, Лапово Наташа Турунташ, Марина Павловић 23 3.95
35 Економско-трговачка школа "Књаз Милош", Г.Милановац Наташа Турунташ, Марина Павловић 28 3.84
36 ОШ "Олга Милутиновић", Годачица бб, Краљево Наташа Турунташ, Марина Павловић 27 3.89
37 ОШ "Вук Караџић". 22.септембар 43, Кладово Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.91
38 ЕТШ "Земун", Наде Димић 4, Земун Наташа Турунташ, Марина Павловић 29 3.92
39 ОШ "Иван Горан Ковачић", Максима Горког 29, Суботица Наташа Турунташ, Марина Павловић 20 3.87
40 ОШ "Иван Горан Ковачић", Максима Горког 29, Суботица Наташа Турунташ, Марина Павловић 16 3.97
41 СШ "Никола Тесла", Краља Милана Обреновића 2, Баточина Наташа Турунташ, Марина Павловић 29 3.89
42 ОШ "Татомир Анђелић", Добрице Гајовића, Мрчајевци Наташа Турунташ, Марина Павловић 27 3.88
43 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Наташа Турунташ, Марина Павловић 19 3.96
44 ОШ "Светозар Марковић", Кумановска 3, Крагујевац Наташа Турунташ, Марина Павловић 26 3.96
45 Регионални центар, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 22 3.97
46 Регионални центар, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 22 4
47 Центар за стручно усавршавање Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 26 3.88
48 ОШ "Чибуковачки партизани", Карађорђева 178, Краљево Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.81
49 ОШ "Мајур", Светог Саве 4, Мајур Наташа Турунташ, Марина Павловић 30 3.95
50 Центар за стручно усавршавање Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 20 3.88
51 ОШ "Стеван Чоловић", Браће Михајловић 8, Ариље Наташа Турунташ, Марина Павловић 20 3.9
52 ОШ "Горачићи", Горачићи Наташа Турунташ, Марина Павловић 15 3.94
53 ОШ "Свети Сава", Др Драгише Мишовића 245, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 17 3.91
54 Уметничка школа, Првомајска 6, Ниш Наташа Турунташ, Марина Павловић 26 3.98
55 Уметничка школа, Првомајска 6, Ниш Наташа Турунташ, Марина Павловић 20 3.97
56 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Наташа Турунташ, Марина Павловић 24 3.99
57 ОШ "Свети Сава", Др Драгише Мишовића 245, Чачак Наташа Турунташ, Марина Павловић 20 3.94
58 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Наташа Турунташ, Марина Павловић 26 3.95
59 Зум платформа Наташа Турунташ 28 3.88
60 Зум платформа Наташа Турунташ, Марина Павловић 24 3.89
61 Зум платформа Наташа Турунташ, Марина Павловић 27 3.9
62 Балетска школа у Новом Саду, Булевар Цара Лазара бб Наташа Турунташ, Марина Павловић 21 3.83
63 Зум платформа Наташа Турунташ, Марина Павловић 24 3.9
64 Прва крагујевачка гимназија, Даничићева бр.1 Наташа Турунташ, Марина Павловић 19 3.92
65 ОШ "Доситеј Обрадовић", Партизанских курира бб, Крагујевац Наташа Турунташ, Марина Павловић 20 3.93
66 Медицинска школа, Немањина 148, Ужице Наташа Турунташ, Марина Павловић 18 3.89
67 ОШ "Радојка Лакић", др Александра Костића 1-7, Београд Наташа Турунташ, Марина Павловић 28 3.99

Укупно учесника: 1682 | Просечна оцена: 3.93