Стони тенис у млађим разредима основне школе

Каталошки број програма: 1002  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Звездан Тадић, спец. методике почетне наставе ф.в., Основна школа „Петар Тасић„; Славиша Павловић, спец. методике почетне наставе ф.в., Основна школа „Петар Тасић„;

Звездан Тадић, спец. методике почетне наставе ф.в., Основна школа „Петар Тасић„; Славиша Павловић, спец. методике почетне наставе ф.в., Основна школа „Петар Тасић„;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање компетенција наставника разредне наставе у реализацији наставе физичког васпитања; Оспособљавање и обука наставника за примену стоног тениса у млађим разредима ОШ; Подизање нивоа успешности и ефикасности рада на часовима физичког васпитањ;

- Подстицање самосталности наставника у прилагођавању програма условима рада, интересовању, могућностима и потребама ученика; - Потпуније и ефикасније остваривање општег циља и задатака ФВ; - Сензибилисање наставника за уважавање индивидуалности у развоју сваког детета; - Мотивисање и указивање на могућности реализације наставе ФВ и тамо где су услови скромнији, у мањим срединама са малим бројем ученика; - Промовисање стоног тениса као алтернативне спортске гране у мањим и срединама са специфичним условима; - Промовисање здравих стилова живота и потребе физичког вежбања у циљу очувања здравља; - Подстицање на бољу сарадњу школе и породице кроз спорт и физичко вежбање; - Формирање позитивног става о целоживотном физичком вежбању

наставник разредне наставе

1. данПлан и програм ФВ у млађим разредима ОШСтони тенис, историјат, правила, особеностиПланирање стоног тениса у 3. и 4. разредуСтони тенис као вид сарадње школе, породице и локалне средине

25

дана: 1
бодова: 8

1 200, 00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организације која подржава семинар, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Крушчица (Бела Црква) Звездан Тадић, Славиша Павловић 20 3.78
2 ОШ "Сава Мунћан", Саве Мунћана 45, Кушчица Звездан Тадић, Славиша Павловић 17 3.77
3 ОШ "Ђорђе Крстић" Живка Настића Бабе 12, Београд Звездан Тадић, Славиша Павловић 30 3.93
4 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Звездан Тадић, Славиша Павловић 22 4

Укупно учесника: 89 | Просечна оцена: 3.87