Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 627  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Соња Стаменковић, , Економско-трговинска школа Бор; Далибор Тодоровић, , ОШ „Сретен Младеновић Мика” Ниш; Снежана Ђорђевић, , ОШ ,,Ђорђе Крстић’’, Београд; Гордана Обрадовић, , ОШ „Иво Лола Рибар”, Рума;

Соња Стаменковић, , Економско-трговинска школа Бор; Снежана Ђорђевић, , ОШ ,,Ђорђе Крстић’’, Београд; Гордана Обрадовић, , ОШ „Иво Лола Рибар”, Рума;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособити наставнике за израду личног електронског портфолија и објављивања на интернету као ресурса за сарадњу међу наставницима. Оспособити наст. за израду ученичких ел. портфолија као инструмента за праћење напредовања и сарадње са родитељима.

Упознавање учесника са предностима и недостацима електронског портфолија. Оспособљавање учесника за коришћење веб алата за израду личног е-портфолија. Оспособљавање учесника за уношење садржаја у лични е-портфолио путем веб алата. Оспособљавање учесника за израду ученичких портфолија. Развијање свести о безбедном коришћењу Интернета контролисаним објављивањем садржаја е-портфолија. Оспособљавање учесника за процену личног и ученичког портфолија.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. недељаШта је и колико нам је важан портфолио?2. недељаКреирање личног е - портфолиа3. недељаКреирање ученичког е - портфолиа4. недељаЕвалуација и самопроцењивањеАнализа рада на семинару

30

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 38 3.93
2 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 16 3.96
3 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 11 3.97
4 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 47 3.97
5 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 11 3.96
6 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 54 3.98
7 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 9 3.99
8 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 12 4
9 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 57 3.97
10 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 49 4
11 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 28 4
12 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 29 3.98
13 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 42 3.97
14 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 13 0
15 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 15 3.99
16 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 25 3.97
17 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 8 3.96
18 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 23 3.95
19 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 28 3.98
20 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 20 3.96
21 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 8 3.95
22 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 18 3.98
23 Соња Стаменковић, Снежана Ђорђевић 14 3.96

Укупно учесника: 575 | Просечна оцена: 3.8