Дигитална наставна средства – корак ка савременој активној настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 427  

Да

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Гордана Марковић Сакић, дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа Анта Богићевић, Лозница; Радојка Стефановић, наст. разр. наставе, ОШ Анта Богићевић Лозница

Радојка Стефановић, наст. разр. наставе, ОШ Анта Богићевић Лозница; Светлана Павловић, професор разредне наставе, ОШ Анта Богићевић Лозница; Вера Милићевић, дипломирани грађевински инжењер - одсек, Техничка школа, Лозница; Драгана Николић Стојановић, дипломирани инжењер, Основна школа Анта Богићевић, Лозница

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање дигиталних компетенција и компетенција за подучавање - израдa дигиталних наставних средстава (дигиталне асоцијације, укрштенице и квиза)

1. Уочавање важности и могућности примене дигиталних наставних средстава у подизању мотивације за учење 2. Практично овладавање техником израде дигиталних наставних средстава (интерактивна укрштеница, асоцијација, квиз знања, webquest-a) 3. Оспособљавање наставника за креирање дигиталних наставних средстава у циљу мисаоног активирања и развоја критичког мишљења ученика 4. Примена научених дигиталних техника у креирању сценарија за час

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Тема 1: Мотивација за учење-кључ активне наставе Тема 2: Израда дигиталне асоцијације 2. недеља Израда дигиталне укрштенице Израда интерактивног квиза знања 3. недеља Израда WebQuest-а Завршни рад Завршни сусрет

30

недеља: 3
бодова: 24

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Радојка Стефановић, Драгана Николић Стојановић 29 3.88
2 Светлана Павловић 14 3.96
3 Радојка Стефановић, Драгана Николић Стојановић 30 3.96
4 Радојка Стефановић, Вера Милићевић, Драгана Николић Стојановић 29 3.71
5 Радојка Стефановић, Драгана Николић Стојановић 25 3.52
6 Радојка Стефановић, Драгана Николић Стојановић 27 3.85
7 Радојка Стефановић, Драгана Николић Стојановић 25 3.89
8 Радојка Стефановић, Драгана Николић Стојановић 29 3.96
9 Радојка Стефановић, Драгана Николић Стојановић 27 3.9
10 Радојка Стефановић, Драгана Николић Стојановић 21 3.95

Укупно учесника: 256 | Просечна оцена: 3.86