Дечији цртеж и интеграција ликовних садржаја у функцији целокупног развоја детета

Каталошки број програма: 704  

Не

ПУ БАМБИ, КУЛА,ЈОСИПА КРАМЕРА 19, pubambi@gmail.com, 025722139, 025729990, 025722139

СНЕЖАНА БУЛАТОВИЋ, snezanabulatovic.69@gmail.com, 025729990, 0693039390, 025722139

Гордана Поповић, ПУ „Бамби” Кула; Тијана Холперт, мастер ликовни уметник, Српско друштво за интегративну арт психотерапију

Гордана Поповић, ПУ „Бамби” Кула; Тијана Холперт, мастер ликовни уметник, Српско друштво за интегративну арт психотерапију

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Праћење и подстицање дечјег развоја кроз анализу дечијег цртежа и интеграцију ликовних садржаја са активностима свих аспеката развоја детета

Уочавање значаја развијања креативности код деце Упознавање улоге одраслих – васпитача у подстицању или ометању ликовног стваралаштва код деце Препознавање и анализа различитих фаза дечјег цртежа Примена методе дијагностиковања дечјих цртежа Упознавање са индивидуалним разликама међу децом и прилагођавање педагошких поступака тим разликама Процењивање дечјих ликовних радова кроз психолошки, естетски, педагошки и социјални аспект анализе Интегрисање ликовних садржаја са активностима свих аспеката развоја и подстицање дечјег целокупног развоја

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

1. дан Уводна радионица Ометање и подстицање дечјег ликовног стваралаштва Дечји цртеж и фазе развоја Анализа ликовних садржаја дечјих цртежа Процењивање дечјих цртежа Интеграција ликовних садржаја и подстицање целовитог развоја детета Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику