Присуство и примена музике у медијима

Каталошки број програма: 955  

Не

Удружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, umbps@hotmail.com, 0116609281, 0117193582, 0117193582

Радмила Марковић, umbps@hotmail.com, 0117193582, 062796004, 0117193582

Силвана Грујић, мр драмских уметности и медија, Радио телевизија Србије;

Силвана Грујић, мр драмских уметности и медија, Радио телевизија Србије; Предраг Перишић, драмски писац, филмски и тв сценариста, ФДУ;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за праћење, сагледавање и анализирање присуства музике у медијском простору, те преузимање и прилагођавање медијских облика музике у циљу унапређења, обогаћења, осавремењивања наставе и достизања сталне актуелности.

Развијање способности наставника да одабере одговарајуће музичке садржаје из медијског простора који ће ученицима пружити квалитет, актуелност и информисаност. Развијање критичког става према актуелним и историјским догађајима из света музике. Увођење различитих музичких жанрова у наставу Музичке културе са циљем да се јасно уоче параметри квалитетних и неквалитетних садржаја. Стварање посебне методологије неформалног учења у којој се знање стиче кроз примере из медијске праксе. Упућивање полазника на правилно коришћење интернета у циљу даљег, свакодневног проширивања знања. Развијање компетенција наставника ка усмеравању ученика за каснији рад у медијима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОснове теорије медијаТелевизија и музика на телевизији ПаузаСпецифични телевизијски формати Музика на радијуПаузаМузички и медијски догађајиПримењена музикаМузика у анимираним филмовимаПаузаМузика у савременим информационим технологијамаМузичка емисија – од идеје до реализације

30

дана: 1
бодова: 8

3.000 динара -урачуната је надокнада предавачима, путни трошкови, радни материјали и освежење за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 oš "Janko Veselinović" Umčarska 2, Beograd Силвана Грујић, Предраг Перишић 14 3.99
2 ош "Јанко Веселиновић" Силвана Грујић, Предраг Перишић 7 4

Укупно учесника: 21 | Просечна оцена: 4