Настава усмерена на ученика

Каталошки број програма: 503  

Не

ОШ Соња Маринковић, Пушкинова 28, Нови Сад, maletin.marina@gmail.com, 0216364787, 021466786, 0216364787

Марина Малетин, maletin.marina@gmail.com, 0216364787, 0605208143, 0216364787

Драгана Малешевић, доктор педагошких наука, ВШСС за образовање васпитача у Кикинди;

Драгана Малешевић, доктор педагошких наука, ВШСС за образовање васпитача у Кикинди; Мирсада Џаферовић, доктор методичких наука, ВШСС за образовање васпитача у Кикинди; Александра Поповић, -, Гимназија „Светозар Марковић„ Нови Сад; Татјана Момчиловић, -, Медицинска школа „7. април„ у Новом Саду; Вера Херцег Мандић, доктор методике наставе природних наука , Гимназија „Јован Јовановић Змај„, Нови Сад;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је оспособљавање учесника обуке за примену наставе усмерене на ученика, организацију процеса учења кроз кооперативно учење, праксу засновану на интегрисаним садржајима и учењу откривањем.

• усвојити појам, увидети значај, основне карактеристике, предности, стратегије и ефекте наставе усмерене на ученике; • разликовати карактеристике наставе усмерене на ученика у односу на наставу у којој наставник има доминантну улогу; • идентификовати елементе наставе усмерене на ученика у својој пракси и дати конкретне примере за то; • усвојити појам, схватити значај и размотрити различите облике организовања кооперативног учење и сагледати улоге у групном раду на практичном задатку; • размотрити појам и увидети значај и предности примене интегрисаних садржаја у настави и израдити теме са интегрисаним садржајима; • усвојити појам и разумети значај и структуру модела за учење откривањем и бити оспособљен за моделовање

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1.1. Тема: Уводна активност1.2. Тема: Настава усмерена на ученика1.3. Тема: Предности наставе усмерене на ученика1.4. Тема: Препознавање елеманата наставе усмерене на ученика и дискусијаПауза2.1. Тема: Појам, значај, предности и ток процеса наставе к2.2. Тема: Стратегије у настави усмереној на ученика2.3. Тема: Улога наставника у настави усмереној на ученикаПауза3.1. Тема: Кооперативно учење3.2. Улоге у тиму при кооперативном учењу3.3. Кооперативно учење у техници "Слагалица са експертским групама"Пауза4.1. Тема: Интеграција садржаја4.2. Тема: Планирање интегративних тема4.3. Тема: Презентација рада групаПауза5.1. Тема: Учење откривањем5.2. Тема: Моделовање садржаја за учење откривањем5.3. Тема: Презентације модела за учење откривањемПауза6.1. Тема: Систематизација и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2500,00 динара одухвата надокнаду ауторима и реализаторима обуке и израду сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Е - гимназија, Радничка 20, Нови Сад Драгана Малешевић, Александра Поповић 12 3.88
2 Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад Драгана Малешевић, Александра Поповић 22 3.99
3 Средња школа "Светозар Милетић", Народних хероја 7, Нови Сад Драгана Малешевић, Александра Поповић 21 3.81
4 ОШ "Јожеф Атила", Шарпланинска бб, Нови Сад Драгана Малешевић, Александра Поповић 27 3.93

Укупно учесника: 82 | Просечна оцена: 3.9