Огледно/угледни часови као подстицај наставника за даљи професионални развој

Каталошки број програма: 515  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Биљана Тодоровић, , ОШ „Бранко Радичевић„ Лугавчина; Биљана Животић, , ОШ „Бата Булић„ Петровац на Млави ;

Биљана Тодоровић, , ОШ „Бранко Радичевић„ Лугавчина; Биљана Животић, , ОШ „Бата Булић„ Петровац на Млави ;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подршка наставницима у припреми, реализацији и евалуацији огледно/угледних часова.

Оснаживање наставника у процесу припреме, реализације и евалуације огледно/угледних часова. Унапређивање наставничких компетенција. Квалитетнији наставни процеси. Разумење важности сарадње са свим партнерима у образовно-васпитном раду.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвођење учесника у програм обукеХоризонтално усавршавање наставникаОгледно/угледни часови - сличности и разлике Умешност управљања одељењем – наставникова снага за успешну реализацију часаПрипрема и реализација огледно/угледних часоваПротоколи за праћење огледно/угледних часова и евалуација програма

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Сава Ковачевић", Црногорска 2, Михајловац Биљана Тодоровић, Биљана Животић 30 3.94
2 ОШ "Мајшански пут", Мајшански пут 87, Суботица Биљана Тодоровић, Биљана Животић 30 3.78
3 Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“, Миомира Бркушанца 2/22, Краљево Биљана Тодоровић, Биљана Животић 30 3.64
4 ОШ "Доситеј Обрадовић" Милетићева 6, Бела Црква Биљана Тодоровић, Биљана Животић 17 3.88
5 ОШ "Николај Велимировић" Владе Јовановића 52, Шабац Биљана Тодоровић, Биљана Животић 25 3.71
6 ОШ "Бата Булић" Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Биљана Тодоровић, Биљана Животић 30 3.6
7 ОШ "Ђорђе Крстић" Живка Настића Бабе 12, Београд Биљана Тодоровић, Биљана Животић 25 3.82
8 ОШ "Др Јован Цвијић" 7. јула 10, Зрењанин Биљана Тодоровић, Биљана Животић 30 3.93
9 Обука се одржава путем Интернета Биљана Тодоровић, Биљана Животић 27 3.98
10 ОШ "Стеван Филиповић" Дивци Биљана Тодоровић, Биљана Животић 22 3.99
11 ОШ "Јован Цвијић", Моравска 82, Сирча Биљана Тодоровић, Биљана Животић 26 3.83
12 Путем Интернета Биљана Тодоровић, Биљана Животић 20 3.75

Укупно учесника: 312 | Просечна оцена: 3.82