Планирање, припремање и реализација тематске наставе

Каталошки број програма: 536  

Не

Основна школа Драган Ковачевић, Шафарикова 8, skoladk@eunet.rs, 0113225236, 063279981, 0113223328

Силвана Плавшић, skoladk@eunet.rs, 0113225236, 063279981, 0113223328

Драган Рапаић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Силвана Плавшић, дипломирани дефектолог, ОШ " Драган Ковачевић"; Данијела Илић-Стошовић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију;

Драган Рапаић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Силвана Плавшић, дипломирани дефектолог, ОШ " Драган Ковачевић"; Љубомир Јанковић , дипломирани историчар, Основна школа ”Драган Ковачевић” Београд; Данијела Илић-Стошовић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој и примена тематске наставе у образовању ученика са акцентом на ученике којима је потребна додатна подршка у оразовању и васпитању.

Усавршавање знања наставног особља о хоризонталној и вертикалној повезаности предмета у нижим и вишим разредима основне школе; Развој вештина наставног особља за идентификацију повезаности тематских области програмских садржаја различитих предмета; Усавршавање знања наставног особља о планирању, организацији и реализацији тематске наставе са ученицима; Развој вештина планирања, организације и реализације тематске наставе са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју

1. данТематска настава као основа учења и развојаТематска настава као основа учења и развоја за ученике којима је потребна додатана подршка Припрема за час тематске наставе за ученике млађих разреда основне школе Припрема за час тематске наставе за ученике млађих разреда којима је потребна додатана подршкаПрипрема за час тематске наставе за ученике старијих разреда основне школе Вертикална и хоризонтална повезаност садржаја предмета у наставним плановима првог и другог циклусаПланирање, организација и реализација тематске наставе за ученике према Иоу-1 и ИОПу-2

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3000 динара , што укључује хонорар водитељима и координатору, штампани материјал за учесника семинара, радни материјал за рад на семинару, стручне и административно техничке трошкове едукације и материјал који ће сваки учесник добити (сва предавања у електронској форми,фотографије, упутства).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ " Антон Скала", Петра Чајковског 2а, Београд Драган Рапаић, Силвана Плавшић, Љубомир Јанковић , Данијела Илић-Стошовић 30 3.97
2 OШ " Краљ Петар Први", Краљ Петар 7, Београд Драган Рапаић, Силвана Плавшић, Љубомир Јанковић , Данијела Илић-Стошовић 30 3.65

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.81