Подстицајна учионица – водич за примену ефикаснијих стратегија учења у настави

Каталошки број програма: 539  

Не

Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије, Хероја Милана Тепића бр 1, Београд, deaps@eunet.rs, 0113630755, ,

Гордана Мијалковић Стојиљковић, gordana.mijalkovic.ms@gmail.com, 0112776481, 0642665532,

Гордана Мијалковић Стојиљковић, Магистар психолошких наука, Клиника за неуролог.и психијат.за децу и омладину; Ана Кесић, Примаријус, Клиника за неуролог.и психијат.за децу и омладину; Драгана Вучинић, примаријус, Клиника за неуролог.и психијат.за децу и омладину;

Гордана Мијалковић Стојиљковић, Магистар психолошких наука, Клиника за неуролог.и психијат.за децу и омладину; Ана Кесић, Примаријус, Клиника за неуролог.и психијат.за децу и омладину; Драгана Вучинић, примаријус, Клиника за неуролог.и психијат.за децу и омладину;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Побољшање ефикасности учења применом егзекутивних (извршних) вештина и стратегија учења у настави

Разумевање значаја егзекутивних вештина и стратегија учења у наставном процесу. Увиђање могућности примене егзекутивних стратегија на различитим наставним садржајима и ситуацијама ради веће ефикасности наставе. Примена егзекутивних стратегија у раду са ученицима ради побољшања пажње, концентрације и мотивације за учење.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
стручни сарадник у школи

1. данУвод Саморегулационо учење и извршне способности: ПаузаТешкоће и препреке у процесу учењаПауза Стратегије учењаПауза Интервенције у разреду и мотивисање ученикаЗавршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2500 динара, а цена за групу утврђује се на основу броја учесника. У цену су укључени радни материјал, трошкови организације супервизијских састанака, путни трошкови и хонорар реализатора, освежење.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Novi Pazar , Hotel Vrbak, Kej 37, Sandžačke divizije 2, u saradnji sa Opštinom Novi Pazar Гордана Мијалковић Стојиљковић, Драгана Вучинић 15 3.93
2 Novi Pazar , Hotel Vrbak, Kej 37, Sandžačke divizije 2, u saradnji sa Opštinom Novi Pazar Гордана Мијалковић Стојиљковић, Драгана Вучинић 23 3.81

Укупно учесника: 38 | Просечна оцена: 3.87