Снага је у нама

Каталошки број програма: 776  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Зорица Трикић, магистарка, Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА);

Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Зорица Трикић, магистарка, Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Тамара Томашевић, , Агенција за консултантске услуге EXPOSE, Београд; Александра Петровић, , Предшколска установа Чукарица, Београд; Невена Стрижак, , Предшколска установа Чукарица;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Практиковање на снаге усмереног приступа у развијању система самоподршке унутар тима вртића за суочавање са професионалним и личним изазовима у развијању рефлексивне праксе

Упознавање са техником интервизије –узајамне супервизије и могућностима њене примене за оснаживање тимског рада; примена различитих техника за самооснаживање и тимску подршку у сусрету са професионалним изазовима; примена вештина комуникације за изградњу поверења и подстицајне атмосфере за рефлексију праксе; развијање конструктивних стратегија самопомоћи ослањањем на снаге тима као целине и сваког појединца у тиму;

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Мој професионални идентитет – моја снагакафе пауза2. Како „мој проблем„ постане „наш проблем„кафе пауза3. Наша решења су и моја!пауза за ручак4. Састанак или рад на себи/нама?

20

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику је 2,500.00 динара. У цену је урачунато: хонорари тренера, потрошни и радни материјал, копије материјала за учеснике, трошкови израде уверења, административни трошкови. У цену НИСУ урачунати путни трошкови тренера

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, Вртић "Венди", Браће Дроњак Олга Лакићевић, Невена Стрижак 23 3.78
2 ПУ "Сурчин", вртић "Дуга", Братства јединства 2, Сурчин Драгана Коруга, Александра Петровић 19 3.94
3 ПУ "Младост", Пештерска, Нови Пазар Александра Петровић, Невена Стрижак 19 3.93
4 ПУ "Олга Јовановић Рита", Вртић "Полетарац", Карађорђева 11 Александра Петровић, Невена Стрижак 19 3.92

Укупно учесника: 80 | Просечна оцена: 3.89