УЧИМО БРЗО И ЛАКО, ЈЕР ЗНАМО КАКО

Каталошки број програма: 599  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16 Нови Београд, office@kreativniucitelji.edu.rs, 0641357278, 0112280932,

Момчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 0112280932, 0641357278,

Тања Олеар Гојић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Драган Лукић„, Београд; Мирјана Тишма, Професор разредне наставе, ОШ ,,Драган Лукић„, Београд; Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Светлана Пуретић, Дипломирани психолог, Регионални центар за таленте Београд 1 - Земун;

Тања Олеар Гојић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Драган Лукић„, Београд; Мирјана Тишма, Професор разредне наставе, ОШ ,,Драган Лукић„, Београд; Светлана Пуретић, Дипломирани психолог, Регионални центар за таленте Београд 1 - Земун;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање наставничких компетенција у области поучавања и учења кроз усвајање и примену различитих техника учења у раду са ученицима различитих способности.

Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области: - шта је показало истраживање о структури школских постигнућа чланова Менсе Србије, - неурофизиолошке катрактеристике учења и памћења, - врсте, стилови, методе и стратегије учења, - технике памћења- мнемотехнике, - прилагођавање захтева потребама ученика. Обука полазника за: - препознавање стилова учења код ученика, - проналажење и употребу инструмената за помоћ при обуци о стратегијама учења, - обуку ученика и родитеља о техникама и стратегијама учења, - пружање додатне подршке деци.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данВрсте и стилови учењаМетоде и стратегије ефикасног учењаТехнике памћења - МнемотехникаЈачање природног памћења - МнемоникаКако помоћи ученику да оствари бољи школски успех

30

дана: 1
бодова: 8

Котизација по учеснику је1800,оо динарау. Спецификација цене обуке по полазнику: - Хонорари аутора и реализатора са трошковима материјала, укупно 1450 динара. - Трошкови пословања организатора, књиговодства, израде уверења, администрације и ппт-а: 350 динара. Цена не обухвата путне трошкове ван подручја Београда и трошкове преноћишта, ако је то неопходно.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Никола Тесла", Футошки пут 25а, Нови Сад Тања Олеар Гојић, Мирјана Тишма 28 3.74
2 ОШ "Краљ Петар I", Хероја Дражића 2, Горњи Милановац Тања Олеар Гојић, Мирјана Тишма 30 3.79
3 Центар за стручно усавршавање Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац Тања Олеар Гојић, Мирјана Тишма 28 3.92
4 ОШ "Данило Киш" Генерала Штефаника 6, Београд Тања Олеар Гојић, Мирјана Тишма 30 3.79
5 Обука се врши онлајн посредством ЗООМ апликације. Тања Олеар Гојић, Мирјана Тишма 21 3.87
6 Обука се врши онлајн посредством ЗООМ апликације. Тања Олеар Гојић, Мирјана Тишма 24 3.96
7 ОШ "Јожеф Атила", Маршала Тита бб, Богојево Тања Олеар Гојић, Мирјана Тишма 24 3.98
8 ОШ "Кнез Сима Марковић", Светосавска 77, Барајево Тања Олеар Гојић, Мирјана Тишма 28 3.9
9 ОШ "Моша Пијаде", Дебељача, Серво Михаља 32, Обука се врши онлајн посредством ЗООМ апликације. Тања Олеар Гојић, Мирјана Тишма 30 3.88

Укупно учесника: 243 | Просечна оцена: 3.87