Уметничка дела у дечијем свету

Каталошки број програма: 748  

Не

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет, Браће Љубинковић 82, (Петровчић) Сурчин, Београд, vmsvet@vektor.net, 0118438759, , 0118438759

Марина Бунчић, seminarivmsvet@gmail.com, 0114120434, 0641475865,

Весна Јањевић Поповић, /, ош "20.октобар", Нови Београд;

Весна Јањевић Поповић, /, ош "20.октобар", Нови Београд; Тања Узелац, /, ош"20.октобар" Нови Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Откривање вредности уметничког образовања на предшколском и млађем школском узрасту и развијање различитих креативних активности са децом кроз повезивање уметничких дела и личног искуства детета Стварање културног контекста за развој и учење

- Ангажовање различитих креативних способности у разумевању уметничких дела: слике,скулптуре, филма; - развијање и јачање естетског доживљаја деце; повећање сарадње са институцијама културе и развијање потребе код деце, васпитача, наставника и родитеља за посећивање галерија, музеја и њиховог коришћења као места за развој и учење

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан1.ПП презентација концепције посредовања уметности деци;паузаТри позиције детета -вредности уметничког образовањапауза  Развој дечије имагинације као предуслова за развој формалног мишљењаПовезивање уметничких дела и личног искуства дететета2. дан Машта и стваралаштво у васпитању и образовању и вредности установа културе као места образовања пауза Развијање различитих модела укључивања локалне заједнице и установа културепаузаОперационализовано посредовање уметничких дела деципаузаПлан заједничких активноости -наставак комуникације мејлом са ауторима семинара, израда плана акције3. данМониторинг сусрет- I део Изложба примера добре праксе ; продуката реализованих радионица паузаМониторинг II део пауза Зашто има смисла педагошка интервенција : ТВ/филм/ позориште и детепаузаПлан заједничких активноости -наставак комуникације мејлом са аутором семинара ,Евалуација семинара

30

дана: 3
бодова: 22

Цена по учеснику је 5.000 динара и обухвата: надокнаде предавачима, путне трошкове, радни материјал у текстуалној и електронској форми, потрошни материјал, техничку подршку, истраживачки рад аутора програма, набавку одговарајуће литературе , организационе трошкове и трошкове издавања сертификата . За групу од 30 учесника цена је 120 000 динара