Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 563  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Вера Милићевић, Дипломирани грађевински инжењер, Техничка школа, Лозница; Гордана Обрадовић, , ОШ „Иво Лола Рибар”, Рума; Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун;

Вера Милићевић, Дипломирани грађевински инжењер, Техничка школа, Лозница; Гордана Обрадовић, , ОШ „Иво Лола Рибар”, Рума;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање знања наставника о пројектно оријентисаној настави и њеној примени у еколошким темама. Оспособљавање наставника за примену веб алата у пројектној настави.

Упознавање учесника са карактеристикама пројектне наставе у еколошким темама. Оспособљавање учесника за коришћење веб алата у пројектно оријентисаној настави: Piktochart, Smore, ThingLink, piZap, iPiccy, Tricider. Оспособљавање учесника за планирање пројектних активности у раду са ученицима. Оспособљавање учесника за коришћење различитих метода у настави свог предмета са акцентом на еколошке теме и одрживи развој. Оспособљавање учесника за припрему и реализацију пројектне наставе са еколошким темама кроз интердисциплинарност са другим предметима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. недељаПројектно оријентисана настава и њена примена путем задатих активности2. недељаОдрживи развој и очување природних ресурса3. недељаИзбор методe рада у пројектним активностима4. недељаДигитални еколошки пројектиАнализа рада на семинару

30

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 5 3.88
2 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 29 3.93
3 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 11 3.94
4 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 11 3.87
5 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 9 4
6 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 12 3.98
7 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 14 4
8 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 12 4
9 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 19 4
10 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 19 3.98
11 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 30 3.98
12 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 22 3.99
13 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 5 3.98
14 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 7 3.96
15 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 35 3.97
16 Вера Милићевић, Гордана Обрадовић 20 3.97

Укупно учесника: 260 | Просечна оцена: 3.96